Komunikat SHS grudzień 2022 r.

shs zyczenia 2022Wszystkim Koleżankom i Kolegom
serdecznie życzymy
Spokojnych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, że ZG SHS poprosił o weryfikację list osób należących do SHS w związku z planowaną wymianą legitymacji członkowskich w pierwszym kwartale 2023 roku. Nowa legitymacja w formie plastikowej, dwujęzycznej karty będzie aktualizowana, corocznie wydawanym, znaczkiem holograficznym. Nowe legitymacje zostaną wydane jedynie osobom o uregulowanym statusie płatności składek i braku rażących długów. Składki powinny być opłacone do końca grudnia 2022 roku.

Informujemy również, że od stycznia 2023 roku nastąpi zmiana wysokości składki, która będzie wynosiła miesięcznie w wersji normalnej 15 zł (składka 10 zł + 5 zł na FPK). Składka ulgowa przysługująca osobom o statusie emeryta stanowi 50% tych kwot, tj. 7,50,- miesięcznie (5,- + 2,50). Osoby, które nie posiadają zadłużenia, bądź je uregulują w grudniu b.r., mogą dokonać rocznej opłaty za rok 2023 w wysokości składki aktualnie obowiązującej. Zgodnie z paragrafem 17 pkt. 3 ppkt. 2 osoby, które posiadają ponad roczne zaległości w płaceniu składek powinny być skreślane z listy członków SHS.

Jednocześnie informujemy, że ZG SHS podejmie starania o przyznanie bezpłatnych wstępów do muzeów osobom należącym do SHS. Nie wszystkie muzea to honorują. Ponadto członkowie i członkinie SHS mają znaczące zniżki na pobyt w naszych obiektach, zamku w Nidzicy i kamienicy Fukierowskiej w Warszawie. Zachęcamy do przejrzenia swoich kont, ustalenia ewentualnego braku płatności i uregulowania zaległości do końca grudnia, ponieważ po tym terminie jesteśmy zobowiązani przesłać w styczniu 2023 r. zaktualizowane listy należących do SHS do naszego ZG.
Serdecznie pozdrawiamy

 

dr Dariusz Kacprzak
Prezes SHS O/Szczecin
dr Małgorzata Gwiazdowska
Sekretarz SHS O/Szczecin

Komunikat SHS O/Szczecin listopad - grudzień 2022

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

z ogromną radością informujemy, że nasza Koleżanka Pani mgr Teresa Modelska, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dołączyła do grona Honorowych Członkiń Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Decyzja podjęta została przez ZG SHS na wniosek naszego Oddziału.

Cieszymy się i serdecznie gratulujemy Koleżance !

Czytaj więcej...

Komunikat październik 2022

Serdecznie zapraszam do zwiedzenia odsłoniętych reliktów kościoła św. Mikołaja na Podzamczu w Szczecinie, zaproponowanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pana Michała Dębowskiego.
W dniu 7 października będzie możliwość zapoznania się z badaniami architektonicznymi reliktów świątyni, prowadzonymi tu przez dr Macieja Płotkowiaka. Autor badań i Miejski Konserwator, inicjator podjętych prac udzielą też nam wszelkich informacji na ten temat.

Spotkanie Zainteresowanych w dniu 7 października (piątek) o godz. 14.00. na Rynku Nowym (Podzamcze obok Ratusza Staromiejskiego).
Do zobaczenia !

Komunikat maj 2022 - Zabytki architektury Kijowa

W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem dr. Hubertem Bilewiczem, który przedstawi wykład: Kijów architektów Polaków na przełomie XIX i XX wieku.

Wykład odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 18.00 na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, przy ul. Staromłyńskiej 27 (wejście przez bramę od strony pl. Żołnierza Polskiego).

Hubert Bilewicz ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzował, oraz muzealnictwo w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył podyplomowe studia w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz queer studies. Przez kilkanaście lat uczył w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych; wykładał również na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz w ASP w Łodzi. Zajmował się zagadnieniami architektury 19. i pierwszej połowy 20. wieku oraz historią dizajnu (w szczególności dziejami polskiej sztuki użytkowej). Interesował się również pedagogiką artystyczną oraz pograniczem sztuki i edukacji. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

*

Jednocześnie informujemy, że rozpoczął pracę nowy Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w następującym składzie:

Prezes: dr Dariusz Kacprzak
Wiceprezes: mgr Lech Karwowski
Skarbnik: mgr Maciej Słomiński
Sekretarz: dr Małgorzata Gwiazdowska.

Wybory na kadencję, przypadającą na lata 2022–2025, odbyły się dniu 12 kwietnia 2022 r. podczas Walnego Zebrania Oddziału Szczecińskiego SHS. Szczegóły dotyczące przebiegu zebrania dostępne do wglądu u Sekretarza SHS O/S.‍