Komunikat lipiec 2019

16 lipca 2019 (wtorek), godz. 17.00, zapraszamy na wakacyjny spacer po Szczecinie z dr. Pawłem Kulą z Akademii Sztuki autorem projektu MIASTOCHODZIK
Początek spotkania przed gmachem Akademii Sztuki przy pl. Orła Białego.

Życzę udanego letniego wypoczynku.

Wspomnienia z mojego urlopu (widok obecny prawie nie zmieniony): miejsca malowane w Bawarii przez Ludwiga Mosta w 1840 roku: wodospad Rottachfall i Wildbad Kreuth - w okresie biedermeieru uzdrowisko władców i arystokracji europejskiej.

Komunikat czerwiec 2019

Zapraszamy na spotkanie z prof. Jarosławem Jarzewiczem (UAM), autorem nowo wydanej książki „Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego”.

Termin i miejsce spotkania: 25 czerwca 2019 (wtorek), godz. 18.00, gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3

W trakcie spotkania możliwość nabycia publikacji.

Publikacja jest próbą zarysowania w miarę wielostronnego obrazu średniowiecznej architektury Pomorza Zachodniego, jej głównych nurtów i problemów. Choć obszar ten obfituje w dzieła architektury średniowiecznej – niejednokrotnie wybitnej jakości i skali – brak było dotychczas syntetycznego opracowania na ten temat. Zakres chronologiczny obejmuje okres od pojawienia się architektury murowanej na przełomie XII i XIII w. do początku XVI w. Omawiany tutaj obszar rysuje się jako swoisty region artystyczny o charakterystycznych odrębnościach, jednak z drugiej strony jest on częścią wielkiego regionu nadbałtyckiego. Krajobraz kulturowy tego terytorium zachował w znacznym stopniu do dziś cechy ukształtowane w średniowieczu: miasta o regularnej siatce ulic, zwykle niewielkie, z dominującą bryłą kościoła w centrum, rozrzucone są wśród rozległych pól, lasów i jezior. W poszczególnych częściach książki przedstawiony został historyczny i topograficzny kontekst, uwarunkowania techniczne i materiałowe, rozwój typów przestrzennych i przemiany stylowe. W architekturze odzwierciedlały się przemiany społeczne – od stosunkowo później chrystianizacji, przez burzliwy rozwój w XIII wieku, konsolidację w XIV wieku, szczyt rozwoju na przełomie XIV i XV wieku, po schyłek w początku XVI wieku. Szczególną uwagę poświęcono analizie i interpretacji dzieł najwybitniejszych, wyznaczających kierunki rozwoju lub najbardziej reprezentatywnych, gdyż wśród setek powstałych w tym czasie budowli znajdują się niewątpliwe arcydzieła – z katedrą w Kamieniu Pomorskim, opactwem w Kołbaczu, kościołami farnymi Stargardu i Szczecina na czele. Ich znaczenie wykracza daleko poza kontekst regionalny, są one pomnikami architektury w skali europejskiej.

Czytaj więcej...

Komunikat kwiecień 2019

9 kwietnia 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27, na spotkanie dr Szymonem Piotrem Kubiakiem, kierownikiem Działu Sztuki Europejskiej 1800-1945 Muzeum Narodowego w Szczecinie i wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie, który wystąpi z wykładem Wdzięczność. Szczeciński pomnik czerwonoarmistów w perspektywie geografii, topografii i biografii artystycznej.

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 11 kwietnia 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład Szybki kurs pisma linearnego B, który wygłosi dr hab. Rafał Rosół, prof. UAM, Instytut Filologii Klasycznej UAM.

Na nasz objazd 18-19 maja 2019 roku prosimy pilnie o zapisywanie się. Są jeszcze wolne miejsca.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wszyskim członkom i sympatykom.
Wesołego Alleluja. Pogodnych i spokojnych dni świątecznych oraz radości i niespodzianek ogrodowych.

Komunikat marzec 2019

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 21 marca 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład Epikur – patronem żarłoków? Jak jadali renesansowi humaniści, który wygłosi mgr Dawid Barbarzak z Instytutu Filologii Klasycznej UAM.

26 marca 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27, na wykład mgr Radosława Walkiewicza Historia budowy gmachu Ziemstwa Pomorskiego na podstawie dokumentów Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Komunikat luty 2019

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 21 lutego 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład Wierne żony i porzucone kochanki, czyli Owidiuszowe Heroidy dr hab. Moniki Miazek-Męczyńskiej z Instytutu Filologii Klasycznej UAM.

26 lutego 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27, na spotkanie z prof. nadzw. Wiesławą Markiewicz z Akademii Sztuki w Szczecinie: Malarstwo wiecznie żywe.

Profesor Wiesława Markiewicz, artysta malarz, kształci studentów Wydziału Sztuk Wizualnych. Sama jest malarzem z powołania i od „zawsze“, kultywuje estetykę piękna. Odczuwa świat poprzez barwy i światło, dostrzega piękno w motywach prozaicznych, Jej pasją są „pejzaże kosmiczne”, czyli wszechogarniające, w których zawiera się jednocześnie mała i wielka narracja, historie osobistych odczuć, przeżyć, upamiętnień a zarazem doznania i przeżycia powszechne, bliskie ogółowi. Taką wrażliwość stara się przekazać swym studentom.

Wiesława Markiewicz mówi „Moja droga do malarstwa była prosta, nigdy nie miałam wątpliwości co mam robić. Malowanie jest treścią mojego życia i sposobem na nie. To, że mogę brać udział w relacjonowaniu otaczającego świata, którego obserwacja dostarcza mi nieustających emocji, to wartość bezcenna. Niezwykle dla mnie ważną sprawą jest to, że uczestnicząc w wielkim ruchu przemijania, dzięki malowaniu mogę zatrzymać się i przeżyć upływający czas.

W maju 2019 roku planujemy objazd, który merytorycznie przygotowują koleżanki Ewa Kulesza-Szerniewicz, Ewa Stanecka i Anna Musiał-Gąsiorowska. Aktualnie znane sa już miejscowości, które mamy odwiedzić (teren Pomorza Zachodniego w stronę Koszalina). Biuro Kotla Travel przygotowuje przebieg trasy, kwestie logistyczne i kalkulację kosztów.