Komunikat luty 2017

Dnia 2 lutego 2017 (czwartek), o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na spotkanie z Panią Izabelą Żak z Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego we Wrocławiu, która gościć będzie w Muzeum z wykładem pt.

Świątynia Chwały, czyli o sztuce kreowania wizerunku na przykładzie wybranych grafik okazjonalnych z czasów Ludwika XIV

Wykład odbędzie się w ramach wydarzeń edukacyjnych towarzyszących wystawie

Od wzlotów ducha po światła rozumu. Ryciny francuskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum Narodowego w Warszawie

Dnia 23 lutego 2017 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład dr Agnieszki Borysowskiej z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Pegaz i jego źródło

Komunikat styczeń 2017

Dnia 10 stycznia 2017 (wtorek), o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na spotkanie z Panią Ewą Frąckowiak z Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie na wykładzie pt.

Co było dalej – o awangardowych nurtach w grafice francuskiej początku XX wieku

Wykład odbędzie się w ramach wydarzeń edukacyjnych towarzyszących wystawie
Od wzlotów ducha po światła rozumu. Ryciny francuskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum Narodowego w Warszawie

Dnia 26 stycznia 2017 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej na wykład dr Małgorzaty Cieśluk z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany

Jak heros Perseusz księżniczkę Andromedę z opresji uratował

Komunikat grudzień 2016

Dnia 15 grudnia 2016 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej na wykład dr hab. Anny Kapuścińskiej z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany

Prometeusz – między powinnością, cierpieniem a najwyższą mądrością

Czytaj więcej...

Komunikat listopad 2016

Dnia 24 listopada 2016 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej kol. Krystyny Milewskiej (Muzeum Narodowe w Szczecinie) pt. Apollo – bóg światła.

2016 11 Zaproszenie

Dnia 29 listopada 2016 (wtorek), o godz. 18.00 zapraszamy do Muzeum Tradycji Regionalnych, gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, na dziedziniec, ul. Staromłyńska 27, na promocję książki kol. dr Małgorzaty Gwiazdowskiej, Miejskiego Konserwatora Zabytków, pt. Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku. Promocja współorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński i Muzeum Narodowe w Szczecinie.Przygotowanej na podstawie pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Szczecińskim - Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku.

Czytaj więcej...

Komunikat październik 2016

Dnia 27 października 2016, o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do Gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej
na wykład Prof. Piotra Urbańskiego z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem wykladu jest Kirke pogańska i chrześcijańska.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach Akademii Antycznej odbywających się raz w miesiącu o godz. 17.00 w Gmachu Głównym MNS.

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem Filologicznym oddział terenowy w Szczecinie.