Komunikat listopad 2023

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Sympatycy i Zainteresowani proponowaną tematyką,

w imieniu Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, serdecznie zapraszamy, we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, na wykład dr Dariusza Kacprzaka: „Szczecińska galeria cieni. Kolekcja Fridy i Wilhelma Doeringów – przyczynek do badań proweniencyjnych”.

Wykład odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 18.00 (wtorek) w sali konferencyjnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27.

Pan dr Dariusz Kacprzak jest historykiem sztuki z dużym dorobkiem naukowym, obejmującym sztukę nowożytnej i dziewiętnastowiecznej Europy. Jego zainteresowania badawcze dotyczą technologii, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, oraz związane są z badaniami proweniencyjnymi, historią kolekcjonerstwa i muzealnictwa oraz współczesną muzeologią. Jest absolwentem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1995) oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW (2004), doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki (Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880–1939, 2012, książka: Warszawa 2015, nagroda im. Feliksa Jasieńskiego 2016), muzealnikiem (kustoszem dyplomowanym), muzeologiem i wykładowcą akademickim.

Był kustoszem zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, a od 2008 jest związany z Muzeum Narodowym w Szczecinie, w którym pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych. W latach 2016–2018 związany z Akademią Sztuki w Szczecinie a od 2018 z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1995–2008 członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki / Journal of Conservation-Restoration” a w latach 2011–2019 zastępca redaktora naczelnego rocznika naukowego „Muzealnictwo”. Jest kuratorem/współkuratorem wielu wystaw oraz autorem/współautorem towarzyszących im publikacji (m.in. nagrodzonych Sybillą: Sztuka europejska XV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, 2003 i 1913. Święto Wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2013). Jest również autorem/współautorem i redaktorem/współredaktorem licznych prac naukowych i popularnonaukowych.

 

dr Dariusz Kacprzak
Prezes SHS O/Szczecin
dr Małgorzata Gwiazdowska
Sekretarz SHS O/Szczecin