Komunikat październik 2017

12 października 2017, w czwartek, o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani dr hab. Anny Nadolskiej-Styczyńskiej pt. Kolekcjonerstwo sztuki egzotycznej

24 października 2017, we wtorek, o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pana dr Szymona Piotra Kubiaka pt. Sztuka nowoczesna i problem prymitywizmu

Wykłady odbywają się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie " Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka.“

Komunikat wrzesień 2017

26 września 2017, we wtorek o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani Ewy Prądzyńskiej Dogonowie – kultura masek.

Wykład odbywa się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie " Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka.“
Ponieważ kultury egzotyczne wywarły istotny wpływ na kształt sztuki określanej dziś jako klasyczny modernizm i jej pokłosie, w miesiącach jesiennych zaprosimy jeszcze do wzięcia udziału w kilku punktach wymienionego programu.

Osoby zainteresowane wszystkimi wydarzeniami mogą się zapoznać z programem na stronie internetowej MNS.

Komunikat lipiec 2017

6 lipca br. od godz. 16.00 – do ok. 18.00 (w godzinach otwarcia muzeum) zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na spotkanie wakacyjne na wystawie Malczewscy. Figura syna. Po wystawie oprowadzi uczestników spotkania pani dr Beata M. Wolska, kuratora ekspozycji. Ze strony SHS/OS osobą prowadzącą spotkanie będzie wiceprezes dr Bogdana Kozińska.

Komunikat maj 2017

11 maja 2017 (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Prof. dr hab. Elżbiety Kal, członkini Oddziału Gdańskiego SHS

SOCREALIZM SKONSUMOWANY. WYKORZYSTANIE DYSKURSU SOCREALIZMU W POP-ARCIE I WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE POPULARNEJ*

Wykład jest próbą analizy wykorzystania kodu socrealizmu w dwóch obszarach (niekoniecznie ze sobą sprzecznych) w ikonografii pop-artu, w jego strategii przetwarzania znaków pop-kultury i produkcji przemysłowej oraz sferze komercyjnej, w  reklamie, masowej rozrywce i działalności lokali łączących konsumpcję z zabawą. Autorka wyjaśnia też istotę i cechy socrealizmu obowiązującego w Polsce arbitralnie w latach 1949-1955, (często mylnie kojarzonego z całym okresem PRL-u) i wskazuje, że wykorzystanie jego elementów w kulturze popularnej uznać można za ostateczną klęskę doktryny, której częścią była pogarda dla komercji i banalnej rozrywki utożsamianych z burżuazyjną kulturą Zachodu. Sprzeczność socrealizmu, z jednej strony uważanego za „naukową metodę twórczą”, z drugiej zrozumiałą propagandową treścią i czytelną formą dzieła adresowanego jakoby do szerokich mas, ujawniły już wcześniej właśnie jego przetworzenia i inspiracje w sztuce pop-art  (u A. Warhola, T. Wesselmanna czy R. Lichtensteina)  oraz  niemieckiego ruchu tzw. realizmu kapitalistycznego (K. Luega, G. Richtera S. Polkego i in.).

Zgodnie z prawami kulturowego recyklingu, nieograniczonej semiozy, czy manipulowania znakami (wskazywanymi np. przez U. Eco, Z. Baumana i J. Baudrillarda) także elementy pop-artu wraz z jego soc-inspiracjami ulegają kolejnemu wykorzystaniu w kulturze popularnej, warto więc te zjawiska poddać krytycznej analizie i wyczulić na nie odbiorców, szczególnie młodych.

Komunikat kwiecień 2017

6 kwietnia 2017 (czwartek), o godz. 18.00, zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani Karoliny Zalewskiej pt. Ostatnia Wieczerza z Łekna w świetle najnowszych badań.

Obraz tablicowy z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy, eksponowany ostatnio w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie, był pierwotnie centralną częścią tryptyku  pełniącego do lat 60-tych XX w. rolę nastawy ołtarza głównego kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie (dawniej: niemieckie – Bast, polskie – Łękno).
Działania konserwatorskie, zrealizowane w 2013 r. przy tym jedynym zachowanym elemencie retabulum, zainspirowały badania nad zabytkiem, zarówno technologiczne, jak i z zakresu historii sztuki. Efektem prac były niezwykle interesujące ustalenia dotyczące dziejów obiektu, atrybucji i źródeł inspiracji.

obraz kwiecien 2017

Pani Karolina Zalewska – absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Edukatorka Muzeum Narodowego w Warszawie, współpracowniczka Wydziału do spraw Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2008 r. prowadzi firmę specjalizującą się w kwerendach archiwalnych i opracowaniach zabytków na potrzeby prac konserwatorskich, projektów architektonicznych i muzealnych.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy odrodzenia sił, nadziei i optymizmu wypoczynku w promieniach ciepłego wiosennego słońca oraz wszelkiej pomyślności
Zarząd SHS/OS