Komunikat maj 2022 - Zabytki architektury Kijowa

W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem dr. Hubertem Bilewiczem, który przedstawi wykład: Kijów architektów Polaków na przełomie XIX i XX wieku.

Wykład odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 18.00 na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, przy ul. Staromłyńskiej 27 (wejście przez bramę od strony pl. Żołnierza Polskiego).

Hubert Bilewicz ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzował, oraz muzealnictwo w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył podyplomowe studia w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz queer studies. Przez kilkanaście lat uczył w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych; wykładał również na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz w ASP w Łodzi. Zajmował się zagadnieniami architektury 19. i pierwszej połowy 20. wieku oraz historią dizajnu (w szczególności dziejami polskiej sztuki użytkowej). Interesował się również pedagogiką artystyczną oraz pograniczem sztuki i edukacji. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

*

Jednocześnie informujemy, że rozpoczął pracę nowy Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w następującym składzie:

Prezes: dr Dariusz Kacprzak
Wiceprezes: mgr Lech Karwowski
Skarbnik: mgr Maciej Słomiński
Sekretarz: dr Małgorzata Gwiazdowska.

Wybory na kadencję, przypadającą na lata 2022–2025, odbyły się dniu 12 kwietnia 2022 r. podczas Walnego Zebrania Oddziału Szczecińskiego SHS. Szczegóły dotyczące przebiegu zebrania dostępne do wglądu u Sekretarza SHS O/S.‍

Komunikat kwiecień 2022

Zarząd Oddziału Szczecińskiego SHS zwołuje wybory.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się na 12 kwietnia 2022 w siedzibie MNS, Wały Chrobrego 3, w Sali konferencyjnej; godz. 18.00 – pierwszy termin, godz. 18.15 – drugi termin).

Porządek Zebrania będzie następujący:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego ( Prezes Zarządu Oddziału kol.Lech Karwowski)
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Protokolanta
4. Przyjęcie porządku dziennego
5.Powołanie Komisji do odczytania protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (2 osoby)
6. Sprawozdanie z działalności Oddziału w minionej kadencji
- sekretarz (kol. Ewa Gwiazdowska)
- skarbnik (kol. Małgorzata Gwiazdowska)
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (kol. Bogdana Kozińska)
8. Powołanie Komisji Wnioskowej
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Wniosek Komisji odczytującej Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania o jego przyjęcie
11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby)
13. Wybór nowego Prezesa Zarządu Oddziału
14. Wybór czterech członków Zarządu
15. Wybór Komisji Rewizyjnej /2 osoby/
16. Wybór dwu delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd SHS w Warszawie
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.‍

Komunikat październik 2020

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

W imieniu zarządu zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia na rzecz Cmentarza Centralnego bardzo proszę o rozesłanie członkom i miłośnikom SHS z listy mailingowej apelu o wsparcie kwesty internetowej.

Czytaj więcej...

Komunikat nadzwyczajny

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 5 czerwca 2020
W wieku 85 lat odeszła
Nasza Droga Koleżanka
Ś. P.
Alicja Gerlach-Jósewicz

Przez wiele dziesięcioleci związana
z instytucjami kultury i ochrony zabytków
Msza żałobna zostanie odprawiona w katedrze św. Jakuba
w poniedziałek 15 czerwca o godz….
(godzina będzie podana w Nekrologu w Kurierze Szczecińskim
w dniu 12.06.2020)

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym
15 czerwca 2020 o godz. 12.30.
Po zakończeniu pogrzebu autokar odwiezie uczestników
do Bramy Głównej cmentarza

Zarząd Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Oddział Szczeciński

Komunikat nadzwyczajny

Dnia 26 kwietnia 2020 roku zmarła Pani Irena Sukiennik, z domu Zielke historyk sztuki, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kaszubka, zamieszkała w Dyni, a od 1947 roku na Pomorzu Zachodnim, w Gryfinie ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Długoletnia mieszkanka Szczecina, emerytowany kustosz Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie pracowała w latach 1957-1986.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 30 kwietnia 2020, o godz. 12.00 w Szczecinie na Cmentarzu Centralnym w kaplicy głównej. Obecnych może być 50 osób, w tym 15 w kaplicy. Uroczystość poprzedzi msza św. w katedrze pw. św. Jakuba Apostoła o godz. 10.00.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i duchowego wsparcia.
Zarząd Oddziału Szczecińskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki.