Przyjazne linki

www.shs.pl
Stowarzyszenie Historyków Sztuki

www.shs.waw.pl
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shskrakow.pl
Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shslodz.pl
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.poznan.pl
Oddział Poznański Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.torun.pl
Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki

http://shs.sztuka.edu.pl
Klub Młodych Historyków i Krytyków Sztuki przy Oddziale Warszawskim SHS

www.shs.wroclaw.pl
Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.ahice.net
Art Historian Information from Central Europe (AHICE) – serwis internetowy prezentujący informacje o aktualnych wydarzeniach naukowych dotyczących historii sztuki oraz dziedzin pokrewnych w Europie Środkowej

www.muzeum.szczecin.pl
Oficjalna strona Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie znajduje się główna siedziba związku.

biblioteka.Muzeum.szczecin.pl
Strona biblioteki z ciekawymi materiałami dla historyków.

cyfrowa.muzeum.szczecin.pl
Wirtualna biblioteka, w której można oglądać książki i wydawnictwa on-line.