Komunikat SHS Szczecin czerwiec 2024

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Sympatycy i Zainteresowani proponowaną tematyką,

w imieniu Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, serdecznie zapraszamy, we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, na wykład Nawojki Cieślińskiej-Lobkowicz, pt.: Tadeusz Wierzejski – darczyńca muzealny czy persona non grata?

Wykład odbędzie się w dniu 26.06.2024, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej, Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, przy ul.Staromłyńskiej 27.

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz  jest historyczką sztuki (absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), kuratorką wystaw, niezależną badaczką, autorką ponad stu publikacji na temat dzieł sztuki oraz innych dóbr kultury zrabowanych w czasie II wojny światowej ze zbiorów publicznych oraz prywatnych polskich i żydowskich właścicieli, a także kwestii związanych z ich powojenną restytucją.

Pracowała w polskiej służbie dyplomatycznej, gdzie zajmowała się muzealnictwem, edytorstwem i publicystyką. W 1980 r. kierowała czasopismem „Sztuka”, z którego została zwolniona w 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W latach 80. XX wieku współpracowała z „Przeglądem Powszechnym” oraz „Tygodnikiem Mazowsze”. Była konspiracyjną działaczką opozycji demokratycznej w PRL.

W latach 1991–1995 była radcą ds. kultury Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, założycielką Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, którego była dyrektorką. W latach 1996–1997 była dyrektorką Muzeum Sztuki w Łodzi. Współpracowała m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Gazetą Wyborczą”. Przygotowała sześciotomową edycję Pism wybranych Jacka Woźniakowskiego (wybór, wstęp i opracowanie, Universitas, Kraków 2012). Mieszka w Warszawie i w Berlinie.

dr Dariusz Kacprzak
Prezes SHS O/Szczecin
dr Małgorzata Gwiazdowska
Sekretarz SHS O/Szczecin

Komunikat kwiecień 2024

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Sympatycy i Zainteresowani proponowaną tematyką, w imieniu Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, serdecznie zapraszamy, we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, na oprowadzanie kuratorskie dr Szymona Piotra Kubiaka po wystawie „Else Mögelin Bauhaus i duchowość na Pomorzu” w dniu 16 kwietnia o godz. 17 00 w gmachu muzeum przy ul Wały Chrobrego 3.

Czytaj więcej...

Komunikat marzec 2024

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Sympatycy i Zainteresowani proponowaną tematyką,

w imieniu Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, serdecznie zapraszamy, we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, na wykład mgr Radosława Walkiewicza w dniu 12 marca o godz. 18 00 w sali konferencyjnej muzeum przy ul. Staromłyńskiej 27, zaplanowany w ramach spotkań naszego Oddziału. Prelegent zapozna nas z wynikami swoich badań dokumentujących oryginalny wystrój zespołu szpitalnego przy ul. Piotra Skargi, dawnej kliniki dla kobiet, oddanej do użytku w 1931 r.

Czytaj więcej...

Komunikat luty 2024

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Sympatycy i Zainteresowani proponowaną tematyką,

w imieniu Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, serdecznie zapraszamy, we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Obrraz 2” w dniu 20 lutego o godz. 17.00.

Czytaj więcej...

Komunikat styczeń 2024

Uprzejmie przypominamy, że pozostały jeszcze do odbioru nowe legitymacje członkowskie SHS u pana dr Dariusza Kacprzaka, Prezesa Szczecińskiego Oddziału SHS, a w przypadku jego nieobecności w sekretariacie Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej nr 27. Osoby, które nie mogą odebrać legitymacji osobiście prosimy o przesłanie na nasz kontakt adresu, na który możemy wysłać/ dostarczyć legitymację Kolejny dodruk legitymacji planowany jest na początku lutego. W związku z tym osoby, które uregulują składki będą mogły złożyć wniosek o ich wydanie z wnioskiem o przywrócenie członkostwa w SHS. Ponownie zamieszczamy listę osób, które otrzymały legitymacje w styczniu, bo nie u wszystkich otworzył się poprzedni plik. Zachęcamy do wnoszenia jednorazowo składki za cały rok, ponieważ zakończenie płatności za dany rok warunkuje otrzymania znaczka przedłużającego ważność legitymacji na kolejny rok.

Czytaj więcej...