Komunikat maj 2017

11 maja 2017 (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Prof. dr hab. Elżbiety Kal, członkini Oddziału Gdańskiego SHS

SOCREALIZM SKONSUMOWANY. WYKORZYSTANIE DYSKURSU SOCREALIZMU W POP-ARCIE I WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE POPULARNEJ*

Wykład jest próbą analizy wykorzystania kodu socrealizmu w dwóch obszarach (niekoniecznie ze sobą sprzecznych) w ikonografii pop-artu, w jego strategii przetwarzania znaków pop-kultury i produkcji przemysłowej oraz sferze komercyjnej, w  reklamie, masowej rozrywce i działalności lokali łączących konsumpcję z zabawą. Autorka wyjaśnia też istotę i cechy socrealizmu obowiązującego w Polsce arbitralnie w latach 1949-1955, (często mylnie kojarzonego z całym okresem PRL-u) i wskazuje, że wykorzystanie jego elementów w kulturze popularnej uznać można za ostateczną klęskę doktryny, której częścią była pogarda dla komercji i banalnej rozrywki utożsamianych z burżuazyjną kulturą Zachodu. Sprzeczność socrealizmu, z jednej strony uważanego za „naukową metodę twórczą”, z drugiej zrozumiałą propagandową treścią i czytelną formą dzieła adresowanego jakoby do szerokich mas, ujawniły już wcześniej właśnie jego przetworzenia i inspiracje w sztuce pop-art  (u A. Warhola, T. Wesselmanna czy R. Lichtensteina)  oraz  niemieckiego ruchu tzw. realizmu kapitalistycznego (K. Luega, G. Richtera S. Polkego i in.).

Zgodnie z prawami kulturowego recyklingu, nieograniczonej semiozy, czy manipulowania znakami (wskazywanymi np. przez U. Eco, Z. Baumana i J. Baudrillarda) także elementy pop-artu wraz z jego soc-inspiracjami ulegają kolejnemu wykorzystaniu w kulturze popularnej, warto więc te zjawiska poddać krytycznej analizie i wyczulić na nie odbiorców, szczególnie młodych.

Komunikat kwiecień 2017

6 kwietnia 2017 (czwartek), o godz. 18.00, zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani Karoliny Zalewskiej pt. Ostatnia Wieczerza z Łekna w świetle najnowszych badań.

Obraz tablicowy z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy, eksponowany ostatnio w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie, był pierwotnie centralną częścią tryptyku  pełniącego do lat 60-tych XX w. rolę nastawy ołtarza głównego kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie (dawniej: niemieckie – Bast, polskie – Łękno).
Działania konserwatorskie, zrealizowane w 2013 r. przy tym jedynym zachowanym elemencie retabulum, zainspirowały badania nad zabytkiem, zarówno technologiczne, jak i z zakresu historii sztuki. Efektem prac były niezwykle interesujące ustalenia dotyczące dziejów obiektu, atrybucji i źródeł inspiracji.

obraz kwiecien 2017

Pani Karolina Zalewska – absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Edukatorka Muzeum Narodowego w Warszawie, współpracowniczka Wydziału do spraw Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2008 r. prowadzi firmę specjalizującą się w kwerendach archiwalnych i opracowaniach zabytków na potrzeby prac konserwatorskich, projektów architektonicznych i muzealnych.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy odrodzenia sił, nadziei i optymizmu wypoczynku w promieniach ciepłego wiosennego słońca oraz wszelkiej pomyślności
Zarząd SHS/OS

Komunikat luty 2017

Dnia 2 lutego 2017 (czwartek), o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na spotkanie z Panią Izabelą Żak z Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego we Wrocławiu, która gościć będzie w Muzeum z wykładem pt.

Świątynia Chwały, czyli o sztuce kreowania wizerunku na przykładzie wybranych grafik okazjonalnych z czasów Ludwika XIV

Wykład odbędzie się w ramach wydarzeń edukacyjnych towarzyszących wystawie

Od wzlotów ducha po światła rozumu. Ryciny francuskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum Narodowego w Warszawie

Dnia 23 lutego 2017 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład dr Agnieszki Borysowskiej z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Pegaz i jego źródło

Komunikat styczeń 2017

Dnia 10 stycznia 2017 (wtorek), o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na spotkanie z Panią Ewą Frąckowiak z Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie na wykładzie pt.

Co było dalej – o awangardowych nurtach w grafice francuskiej początku XX wieku

Wykład odbędzie się w ramach wydarzeń edukacyjnych towarzyszących wystawie
Od wzlotów ducha po światła rozumu. Ryciny francuskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum Narodowego w Warszawie

Dnia 26 stycznia 2017 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej na wykład dr Małgorzaty Cieśluk z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany

Jak heros Perseusz księżniczkę Andromedę z opresji uratował

Komunikat grudzień 2016

Dnia 15 grudnia 2016 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej na wykład dr hab. Anny Kapuścińskiej z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany

Prometeusz – między powinnością, cierpieniem a najwyższą mądrością

Czytaj więcej...