Komunikat grudzień 2016

Dnia 15 grudnia 2016 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej na wykład dr hab. Anny Kapuścińskiej z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany

Prometeusz – między powinnością, cierpieniem a najwyższą mądrością

Czytaj więcej...

Komunikat listopad 2016

Dnia 24 listopada 2016 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej kol. Krystyny Milewskiej (Muzeum Narodowe w Szczecinie) pt. Apollo – bóg światła.

2016 11 Zaproszenie

Dnia 29 listopada 2016 (wtorek), o godz. 18.00 zapraszamy do Muzeum Tradycji Regionalnych, gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, na dziedziniec, ul. Staromłyńska 27, na promocję książki kol. dr Małgorzaty Gwiazdowskiej, Miejskiego Konserwatora Zabytków, pt. Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku. Promocja współorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński i Muzeum Narodowe w Szczecinie.Przygotowanej na podstawie pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Szczecińskim - Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku.

Czytaj więcej...

Komunikat październik 2016

Dnia 27 października 2016, o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do Gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej
na wykład Prof. Piotra Urbańskiego z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem wykladu jest Kirke pogańska i chrześcijańska.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach Akademii Antycznej odbywających się raz w miesiącu o godz. 17.00 w Gmachu Głównym MNS.

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem Filologicznym oddział terenowy w Szczecinie.

Komunikat czerwiec 2016

Dnia 7. czerwca 2016 o godz. 17.00 ! zapraszamy do Gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na kuratorskie spotkanie z dr Szymonem Piotrem Kubiakiem. Dr Kubiak oprowadzi nas po wystawie Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana.

Bogata w ciekawe dzieła sztuki wystawa jest przede wszystkim okazją do prezentacji socrealistycznego dzieła artysty francuskiego – obrazu, który po wielu dziesięcioleciach skrzętnego przechowywania w magazynach muzealnych, ma obecnie możliwość być pokazanym publiczności i dać świadectwo niejednoznacznej prawdy o historii niedawno minionej.

Z wprowadzeniem do wystawy można się zapoznać na stronie internetowej MNS: www.muzeum.szczecin.pl

Dnia 16 czerwca 2016, o godz. 18.00 zapraszamy do willi Lentza na al. Wojska Polskiego 84, na spotkanie Co dalej z willą Lentza?. Kol. Maciej Słomiński wraz z gośćmi, Panią Ewą Palacz, Panią Mirosławą Koutny-Giedrys oraz architektami i projektantami poprowadzą dyskusję nad przyszłą funkcją willi i prezentację odkryć dokonanych podczas badań konserwatorskich oraz projektów restauracji zabytku.

Komunikat maj 2016

Dnia 5 maja 2016, o godz. 18.00 zapraszamy do Gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna,  na wykład Pani mgr Doroty Ułanek zatytułowany

Sklepy nie- cynamonowe czyli o zachowanych dekoracjach sklepów Szczecina sprzed II W.Ś.

Jak pisze autorka wystąpienia „Dekoracje te różnorodne pod względem jakości i ilości, dziś są rzeczą rzadką i kolekcjonerskim rarytasem. Witryny, lady czy kafle którymi wykładano wnętrza stanowiły nie tylko element funkcjonalny ale i już wtedy były elementem marketingu.”