Komunikat październik 2023

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Sympatycy i Zainteresowani proponowaną tematyką . W imieniu Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, serdecznie zapraszamy na wykład dr Aleksandry Hamberg - Federowicz: „Beton historyczny w architekturze i krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego, zaplanowany w ramach spotkań naszego Oddziału we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października b.r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej gmachu Muzeum Narodowego przy ul. Wały Chrobrego 3.

Prelegentka w swoim wystąpieniu przedstawi wybrane zagadnienia podjęte w rozprawie doktorskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Paszkowskiego, w dyscyplinie nauk inżynieryjno-technicznych, obronionej w 2023 r. na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Pani dr A. Hamberg - Federowicz jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury na kierunku architektura i urbanistyka oraz studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji urbanistycznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest autorką licznych dokumentacji i inwentaryzacji konserwatorskich, opracowań programowych z zakresu ochrony zabytków oraz wystąpień i publikacji dotyczących zabudowy małych miast i wsi Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem detalu architektonicznego. oraz architektury modernistycznej Szczecina. Pracuje w Szczecinie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków oraz Biurze Dokumentacji Zabytków. W ramach swoich obowiązków zajmuje się m.in. dotacjami na prace konserwatorskie przy zabytkach. Opracowała niezwykle przydatny poradnik dla użytkujących obiekty zabytkowe, zamieszczony na stronie internetowej BDZ w Szczecinie. Należy do SKZ, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy Prezesa, oraz do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów gdzie jest członkiem Rady.

***

Informujemy, że w listopadzie b.r. odbędą się dwie sesje naukowe. Zachęcamy do zapoznania się z programem (w zał.) i udziału. W dniach 7-8 IX. w Warszawie konferencja „Odbudować, zmienić, zachować ? Zamki w krajobrazie Polski”, organizowana przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wraz ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. W dniach 23-24 IX. w Toruniu coroczna Ogólnopolska Sesja SHS: „ Zniszczyć obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy”.

Jednocześnie zachęcamy do przeglądania na naszej stronie internetowej shs.szczecin.pl zakładki dotyczącej pracy innych Oddziałów, gdzie znajdą Państwo informacje o objazdach, wystawach i spotkaniach.

***
W imieniu Zarządu Głównego, przesyłamy Państwu w zał., komunikat Skarbnika związany z trybem i warunkami wymiany legitymacji SHS na przełomie 2023 i 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 stary wzór legitymacji będzie nieważny. Prosimy o zapoznanie się z tekstem. Przypominamy o opłacaniu na bieżąco składek członkowskich w wysokości miesięcznej 15 zł (normalna 10,00,- + 5,00,-), lub 7,50 zł (ulgowa 5,00,- +2,50,-) na nr rachunku w BPN Paribas Bank Polska S.A.: 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910.

***

Jednocześnie zachęcamy do przeglądania na naszej stronie internetowej shs.szczecin.pl zakładki dotyczącej pracy innych Oddziałów, gdzie znajdą Państwo informacje o objazdach, wystawach i spotkaniach.