Komunikat SHS O/Szczecin listopad - grudzień 2022

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

z ogromną radością informujemy, że nasza Koleżanka Pani mgr Teresa Modelska, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dołączyła do grona Honorowych Członkiń Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Decyzja podjęta została przez ZG SHS na wniosek naszego Oddziału.

Cieszymy się i serdecznie gratulujemy Koleżance !

Czytaj więcej...

Komunikat październik 2022

Serdecznie zapraszam do zwiedzenia odsłoniętych reliktów kościoła św. Mikołaja na Podzamczu w Szczecinie, zaproponowanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pana Michała Dębowskiego.
W dniu 7 października będzie możliwość zapoznania się z badaniami architektonicznymi reliktów świątyni, prowadzonymi tu przez dr Macieja Płotkowiaka. Autor badań i Miejski Konserwator, inicjator podjętych prac udzielą też nam wszelkich informacji na ten temat.

Spotkanie Zainteresowanych w dniu 7 października (piątek) o godz. 14.00. na Rynku Nowym (Podzamcze obok Ratusza Staromiejskiego).
Do zobaczenia !

Komunikat maj 2022 - Zabytki architektury Kijowa

W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem dr. Hubertem Bilewiczem, który przedstawi wykład: Kijów architektów Polaków na przełomie XIX i XX wieku.

Wykład odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 18.00 na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, przy ul. Staromłyńskiej 27 (wejście przez bramę od strony pl. Żołnierza Polskiego).

Hubert Bilewicz ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzował, oraz muzealnictwo w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył podyplomowe studia w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz queer studies. Przez kilkanaście lat uczył w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych; wykładał również na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz w ASP w Łodzi. Zajmował się zagadnieniami architektury 19. i pierwszej połowy 20. wieku oraz historią dizajnu (w szczególności dziejami polskiej sztuki użytkowej). Interesował się również pedagogiką artystyczną oraz pograniczem sztuki i edukacji. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

*

Jednocześnie informujemy, że rozpoczął pracę nowy Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w następującym składzie:

Prezes: dr Dariusz Kacprzak
Wiceprezes: mgr Lech Karwowski
Skarbnik: mgr Maciej Słomiński
Sekretarz: dr Małgorzata Gwiazdowska.

Wybory na kadencję, przypadającą na lata 2022–2025, odbyły się dniu 12 kwietnia 2022 r. podczas Walnego Zebrania Oddziału Szczecińskiego SHS. Szczegóły dotyczące przebiegu zebrania dostępne do wglądu u Sekretarza SHS O/S.‍

Komunikat kwiecień 2022

Zarząd Oddziału Szczecińskiego SHS zwołuje wybory.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się na 12 kwietnia 2022 w siedzibie MNS, Wały Chrobrego 3, w Sali konferencyjnej; godz. 18.00 – pierwszy termin, godz. 18.15 – drugi termin).

Porządek Zebrania będzie następujący:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego ( Prezes Zarządu Oddziału kol.Lech Karwowski)
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Protokolanta
4. Przyjęcie porządku dziennego
5.Powołanie Komisji do odczytania protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (2 osoby)
6. Sprawozdanie z działalności Oddziału w minionej kadencji
- sekretarz (kol. Ewa Gwiazdowska)
- skarbnik (kol. Małgorzata Gwiazdowska)
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (kol. Bogdana Kozińska)
8. Powołanie Komisji Wnioskowej
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Wniosek Komisji odczytującej Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania o jego przyjęcie
11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby)
13. Wybór nowego Prezesa Zarządu Oddziału
14. Wybór czterech członków Zarządu
15. Wybór Komisji Rewizyjnej /2 osoby/
16. Wybór dwu delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd SHS w Warszawie
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.‍