Komunikat listopad 2019

19 listopada 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do Sali konferencyjnej gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27, na wykład prof. Barbary Ochendowskiej-Grzelak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tytuł wykładu: Odkrywanie sztuki Pomorza. Na przykładzie Pommersche Kunstgeschichte Franza Kuglera.

Czytaj więcej...

Komunikat październik 2019

15 października 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do Sali konferencyjnej gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, na spotkanie poświęcone tegorocznemu objazdowi zabytków. Spotkanie prowadzić będą kol. kol. Ewa Stanecka i Ewa Kulesza-Szerniewicz.

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 17 października 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład dr Anny Lasek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Pijaństwo w późnej starożytności

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Komunikat wrzesień 2019

17 września 2019 (wtorek) na godz. 18.00 zapraszamy na wykład dr Agnieszki Whelan do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej:

Kosztowny blask ogrodów. O dynamice zakładania ogrodów na przełomie dziewiętnastego wieku

W niestabilnej ekonomicznie sytuacji pod zaborami, zakładanie ogrodów wiązało się z niebagatelną, w pokolenia idącą decyzją nasadzenia ogrodu lub parku, a także, co równie ważne, z wybraniem finansowo najlepszego momentu na ulokowanie funduszy w wydawałoby się zbytecznej, nieproduktywnej części majątku. Ponieważ obchodzimy właśnie Jubileuszowy Rok Izabeli Czartoryskiej warto na nowo ocenić miejsce Księżnej w historii ogrodów, zwłaszcza zależności pomiędzy nowymi założeniami, a osobistymi relacjami ich właścicieli z księżną i rodem Czartoryskich.

Na początku spotkania otrzyma legitymację SHS/OS nasza nowa członkini, pani Alicja Wawryniuk.

Osoby zainteresowane innymi wydarzeniami mogą się zapoznać z pełnym programem na stronie muzeum.szczecin.pl

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Komunikat lipiec 2019

16 lipca 2019 (wtorek), godz. 17.00, zapraszamy na wakacyjny spacer po Szczecinie z dr. Pawłem Kulą z Akademii Sztuki autorem projektu MIASTOCHODZIK
Początek spotkania przed gmachem Akademii Sztuki przy pl. Orła Białego.

Życzę udanego letniego wypoczynku.

Wspomnienia z mojego urlopu (widok obecny prawie nie zmieniony): miejsca malowane w Bawarii przez Ludwiga Mosta w 1840 roku: wodospad Rottachfall i Wildbad Kreuth - w okresie biedermeieru uzdrowisko władców i arystokracji europejskiej.

Komunikat czerwiec 2019

Zapraszamy na spotkanie z prof. Jarosławem Jarzewiczem (UAM), autorem nowo wydanej książki „Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego”.

Termin i miejsce spotkania: 25 czerwca 2019 (wtorek), godz. 18.00, gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3

W trakcie spotkania możliwość nabycia publikacji.

Publikacja jest próbą zarysowania w miarę wielostronnego obrazu średniowiecznej architektury Pomorza Zachodniego, jej głównych nurtów i problemów. Choć obszar ten obfituje w dzieła architektury średniowiecznej – niejednokrotnie wybitnej jakości i skali – brak było dotychczas syntetycznego opracowania na ten temat. Zakres chronologiczny obejmuje okres od pojawienia się architektury murowanej na przełomie XII i XIII w. do początku XVI w. Omawiany tutaj obszar rysuje się jako swoisty region artystyczny o charakterystycznych odrębnościach, jednak z drugiej strony jest on częścią wielkiego regionu nadbałtyckiego. Krajobraz kulturowy tego terytorium zachował w znacznym stopniu do dziś cechy ukształtowane w średniowieczu: miasta o regularnej siatce ulic, zwykle niewielkie, z dominującą bryłą kościoła w centrum, rozrzucone są wśród rozległych pól, lasów i jezior. W poszczególnych częściach książki przedstawiony został historyczny i topograficzny kontekst, uwarunkowania techniczne i materiałowe, rozwój typów przestrzennych i przemiany stylowe. W architekturze odzwierciedlały się przemiany społeczne – od stosunkowo później chrystianizacji, przez burzliwy rozwój w XIII wieku, konsolidację w XIV wieku, szczyt rozwoju na przełomie XIV i XV wieku, po schyłek w początku XVI wieku. Szczególną uwagę poświęcono analizie i interpretacji dzieł najwybitniejszych, wyznaczających kierunki rozwoju lub najbardziej reprezentatywnych, gdyż wśród setek powstałych w tym czasie budowli znajdują się niewątpliwe arcydzieła – z katedrą w Kamieniu Pomorskim, opactwem w Kołbaczu, kościołami farnymi Stargardu i Szczecina na czele. Ich znaczenie wykracza daleko poza kontekst regionalny, są one pomnikami architektury w skali europejskiej.

Czytaj więcej...