Komunikat maj 2022 - Zabytki architektury Kijowa

W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem dr. Hubertem Bilewiczem, który przedstawi wykład: Kijów architektów Polaków na przełomie XIX i XX wieku.

Wykład odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 18.00 na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, przy ul. Staromłyńskiej 27 (wejście przez bramę od strony pl. Żołnierza Polskiego).

Hubert Bilewicz ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzował, oraz muzealnictwo w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył podyplomowe studia w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz queer studies. Przez kilkanaście lat uczył w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych; wykładał również na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz w ASP w Łodzi. Zajmował się zagadnieniami architektury 19. i pierwszej połowy 20. wieku oraz historią dizajnu (w szczególności dziejami polskiej sztuki użytkowej). Interesował się również pedagogiką artystyczną oraz pograniczem sztuki i edukacji. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

*

Jednocześnie informujemy, że rozpoczął pracę nowy Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w następującym składzie:

Prezes: dr Dariusz Kacprzak
Wiceprezes: mgr Lech Karwowski
Skarbnik: mgr Maciej Słomiński
Sekretarz: dr Małgorzata Gwiazdowska.

Wybory na kadencję, przypadającą na lata 2022–2025, odbyły się dniu 12 kwietnia 2022 r. podczas Walnego Zebrania Oddziału Szczecińskiego SHS. Szczegóły dotyczące przebiegu zebrania dostępne do wglądu u Sekretarza SHS O/S.‍