Komunikat wrzesień 2013

Dnia 17 września o godz. 18.00 w Gmachu Głównym MNS, w Sali Konferencyjnej
Oddział Szczeciński SHS wspólnie z Wydawnictwem Uniwersyteckim Uniwersytetu Szczecińskiego i Muzeum Narodowym w Szczecinie organizuje promocję książki habilitacyjnej dr Barbary Ochendowskiej-Grzelak, członkini naszego Oddziału: "Hans Lutsch (1854-1922). Architekt-konserwator zabytków-badacz architektury".Program spotkania

18.05 – 18.15.
Zagajenie Pana Lecha Karwowskiego Prezesa Oddziału  Szczecińskiego SHS i Dyrektora MNS

18.15 – 18.30
Wprowadzenie Pani Edyty Łongiewskiej-Wijas, Dyrektor Wydawnictwa Uniwersyteckiego Uniwersytetu Szczecińskiego

18.30-19.15
Wystąpienie Pani dr Barbary Ochendowskiej-Grzelak poświęcone Jej książce habilitacyjnej i refleksjom związanym z powstaniem książki.

19.15-19.30
Rozmowa z przyszłymi czytelnikami

19.30-19.55
Czas na zakup promowanej książki

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są  u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, w PKO BP II Oddz. Nr 101020 4795 0000 9302 0094 7085.