Komunikat sierpień 2013

Dnia 7 sierpnia 2013 o godz. 18.00 spotykamy się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3


Dr Szymon Piotr Kubiak oprowadzi nas po wystawie „1913 Święto wiosny”, której jest kuratorem wraz z dr Dariuszem Kacprzakiem.

Jak informuje tekst ze strony interentowej MNS:
„Celem wystawy jest zarysowanie obrazu kultury sprzed stu lat w odniesieniu do kluczowego, a zarazem często pomijanego w kontekście sztuki nowoczesnej, problemu dziedzictwa. Rok 1913 okazał się wyjątkową datą. Nie tylko graniczną z punktu widzenia historii politycznej, jako ostatni moment pokoju przed wybuchem Wielkiej Wojny, ale także obfitującą w przełomowe dla XX wieku wydarzenia artystyczne. Stanowił on kulminację procesów, których „modernistyczną paradę” zapoczątkował 1910 rok, a każdy kolejny przynosił ważne inicjatywy, przypominane obecnie na świecie jubileuszowymi opracowaniami czy ekspozycjami. Na lata 1910–1913 przypadły również prace nad merytorycznym i architektonicznym kształtem prezentacji zbiorów Muzeum Miejskiego w Szczecinie, przygotowywanej pod okiem doktora Waltera Riezlera. Temu cenionemu w Niemczech reformatorowi kulturalnemu, łączącemu pasje archeologa klasycznego, krytyka sztuki nowoczesnej i muzykologa, udało się zbudować galeryjną narrację na podstawie zabytków starożytności, kultur pozaeuropejskich oraz malarskich, rzeźbiarskich i graficznych prac mistrzów zachodnioeuropejskiej awangardy. „1913. Święto wiosny” to projekt wystawienniczy, który upamiętniając otwarcie gmachu przy ówczesnym Tarasie Hakena (dziś: Wały Chrobrego), przywołuje interdyscyplinarną metodę pierwszego dyrektora tamtej instytucji – zestawia arcydzieła sztuki pierwszych dekad XX wieku z ich archaicznymi, klasycznymi i prymitywnymi źródłami inspiracji. „

Serdecznie zapraszam


Strona internetowa naszego oddziału funkcjonuje pod adresem: www.shs.szczecin.pl
Dostępna jest linkiem ze strony głównej shs: www.shs.pl
A także ze strony Muzeum Narodowego w Szczecinie: www.muzeum.szczecin.pl, link znajduje się na banerze/kolumnie na lewym marginesie strony.

Zapraszam do korzystania.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są  u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie; emeryci 5 zł miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, w PKO BP II Oddz. Nr 101020 4795 0000 9302 0094 7085.