Komunikat październik 2019

15 października 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do Sali konferencyjnej gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, na spotkanie poświęcone tegorocznemu objazdowi zabytków. Spotkanie prowadzić będą kol. kol. Ewa Stanecka i Ewa Kulesza-Szerniewicz.

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 17 października 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład dr Anny Lasek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Pijaństwo w późnej starożytności

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.