Komunikat marzec 2019

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 21 marca 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład Epikur – patronem żarłoków? Jak jadali renesansowi humaniści, który wygłosi mgr Dawid Barbarzak z Instytutu Filologii Klasycznej UAM.

26 marca 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27, na wykład mgr Radosława Walkiewicza Historia budowy gmachu Ziemstwa Pomorskiego na podstawie dokumentów Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Pan mgr Radosław Walkiewicz, pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddziału Terenowego w Szczecinie, skończył uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, specjalizację Ochrona Dóbr Kultury. Interesuje się architekturą XIX w., szczególnie dworami i pałacami.

Na nasz objazd 18-19 maja 2019 roku prosimy pilnie o zapisywanie się. Zgłosiło się dopiero dziewięć osób (!) na 40 miejsc.

SHS Objazd 2019

Prosimy o wpisywanie się na listę do 25 marca br.
Przesyłamy warunki podane przez biuro KOTLA-Travel, które realizuje objazd technicznie:

Koszt ok. 300 zł,
w tym dwa obiady w Siemczynie i w Białym Borze oraz
koszt biura KOTLA-Travel=255zł/ 1os

W cenie biura:
    • zakwaterowanie w htl. POJEZIERZE  w Szczecinku, pok. 2os z łazienka
    • śniadanie
    • autokar
    • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych wypadków
    • zakwaterowanie kierowcy z wyżywieniem
    • pilotaż L.Kotla
    • marża biura
    • podatek VAT: 23%

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie do listy ubezpieczeniowej:

Dane uczestników:
    • nazwisko i imię
    • data urodzenia,
    • tel kontaktowy
    • miejsce wsiadania do autokaru (Szczecin, ul. Sambora + Szczecin, Sanktuarium + Stargard- jeżeli będzie potrzebne)

Warunki płatności:
    • zaliczka 30% wartości (termin do ustalenia)
    • dopłata do całości: przed imprezą (termin do ustalenia)

sobota
Szczecin – wyjazd 8.00

Sowno (gm.Stargard) – kościół pw. Marii Magdaleny w Sownie – neogotycki kościół filialny w miejscowości Sowno, w powiecie stargardzkim. Wewnątrz znajdują się renesansowy ołtarz i ambona oraz płyta nagrobna Mikołaja Hinze – błazna księcia Jana Fryderyka.
Małkocin (gm.Stargard) – zespół pałacowo-parkowy
Dzwonowo (gm.Marianowo) – pałac (w trakcie remontu) z renesansowym skrzydłem (zachowane polichromowane belki stropu) – etap remontu i badań pozwalający na obserwację faz budowy rezydencji (od XVI do l.30. XX w.)
Jankowo (gm.Drawsko) – spichlerz proj.Gropiusa
Mielenko Drawskie (gm. Drawsko Pom.) – kościół pw. Królowej Polskiej wzniesiony w 1662 r. w konstrukcji ryglowej z czworoboczną wieżę z ośmioboczną latarnią, zwieńczoną cebulastym hełmem z 1726 r. fundacji rodziny von Goltz. We wsi też pałac z k.XIX w. (ale pozbawiony wystroju)
Siemczyno (gm.Czaplinek) - barokowy zespół pałacowo-parkowy. Pałac w trakcie remontu. Barokowa kaplica przy neogotyckim kościele.
Czaplinek (gm.loco) - mały kościół (ołtarz baldachimowy) i duży kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.proj. Schinkla
Szczecinek – nocleg, indywidualne zwiedzanie.

Niedziela

Szczecinek – wyjazd (na Krąg, po drodze Wielin)
Wielin (gm.Polanów) - kościół filialny pw. Chrystusa Króla (parafia Polanów) z r. 1698. Budowla ryglowa kryta gontem. Wewnątrz bogate wyposażenie barokowe: ołtarz główny, ambona i loża patronacka.
Krąg (gm.Polanów) – zamek, kaplica, sarkofagi!
Biały Bór (gm. Loco) – cerkiew proj.Nowosielskiego
Tychowo (pow.Białogard) – kościół zbudowany na przełomie XV i XVI wieku (kam./cegl.), w XVIII wieku rozbudowano nawę w konstrukcji szachulcowej. Wyposażenie: ołtarz szafkowy – tryptyk (Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny). Na południowej ścianie barokowy krucyfiks z XVIII wieku
Ostre Bardo (gm.Połczyn Zdrój) – kościół ryglowy z k.XVII w. później dobudowaną wieżą  (1869 r.), bogate wyposażenie barokowe!