"Niepodległość i nowoczesność" LXVII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Szczecin, 22 – 23 listopada 2018 - program

22 listopada 2018, czwartek
Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

10.00 – 11.00
Otwarcie sesji oraz otwarcie wystawy Niepodległość i nowoczesność. Wystawa plakatu ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce, Chicago
Moderacja: Lech Karwowski

Piotr Juszkiewicz, Modernizacja, nacjonalizm, niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej sztuce XX wieku
Wojciech Włodarczyk, Niepodległość i nowoczesność. Proces i pojęcie

11.00 - 12.20
Moderacja: Wojciech Włodarczyk

Agnieszka Świętosławska, Mieszczański patriotyzm? Nowa ikonografia narodowowyzwoleńcza w sztuce polskiego biedermeieru
Ewa Rybałt, Metropolita Andrzej Szeptycki na zapomnianym portrecie Jacka Malczewskiego – próba lektury ikonologicznej
Małgorzata Geron, U progu niepodległości. Pytanie o rolę sztuki w kręgu formistów
Iwona Brandys, Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Romantyk, ekspresjonista czy futurysta polskiej scenografii?

12.20 – 12.30
Dyskusja

12.30 – 12.45
Przerwa kawowa

12.45 – 13.45
Moderacja: Jörg Hackmann

Diana Wasilewska, Między „alternatywnym modernizmem” a „intelektualnym piecuchostwem” – krytyka artystyczna międzywojnia wobec faszystowskiego modelu sztuki państwowotwórczej i mecenatu artystycznego ówczesnej Italii
Bernadeta Stano, Artysta na budowie nowoczesnego państwa. Industrializacja – motyw z wyboru czy z konieczności?
Katarzyna Nowakowska-Sito, Przerwana sztafeta – wokół malarskich cykli przemysłowych Rafała Malczewskiego 1934 – 1939

13.45 – 14.15
Dyskusja

14.15 – 15.15
Przerwa obiadowa

15.15 – 16.15
Moderacja: Piotr Juszkiewicz

Anna Sylwia Czyż, Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych „Polish Cathedrals” (USA)
Aleksandra Sumorok, Architektura – Sztuka – Wnętrze. Socrealizmy, modernizacje; przestrzenie negocjacji na łódzkiej uczelni artystycznej (1945 – 1954)
Jakub Banasiak, Druga odwilż. Przemiany państwowego systemu sztuki 1986 – 1989

16.15 – 16.30
Przerwa kawowa

16.30 – 17.30
Moderacja: Rafał Makała

Jakub Lewicki, Koncepcje odbudowy kraju z lat 1914 – 1925 jako przejaw poszukiwań połączenia tradycji z nowoczesnością
Olga Desperak, Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako żywy pomnik 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatywa modernizacji życia sportowego mieszkańców
Piotr Fiuk, Architektura niepodległej Polski po 1918 roku (Warszawa, Gdynia, COP). Nurty architektury monumentalnej i modernistycznej na tle państw „odrodzonych” i powstałych po zakończeniu I wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej.

17.30 - 18.00
Dyskusja

19.00
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8

Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego oraz spotkanie koleżeńskie

23 listopada 2018, piątek
Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

10.00 - 11.20
Moderacja: Szymon Piotr Kubiak

Aneta Borowik, Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Małgorzata Korpała, Nowoczesne malarstwo w zabytkach jako manifestacja nowych gustów i przejaw modernizacji
Justyna Kamińska, W stronę nowoczesnej polskiej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodległości – renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907–1909
Aleksander Jankowski, Echa stylu narodowego doby odrodzonego państwa w zabytkowych świątyniach drewnianych Wielkopolski

11.20 - 11.40
Przerwa kawowa

11.40 - 12.20
Moderacja: Anna Sylwia Czyż

Paulina Korneluk, „Rosyjski kompleks” – Kamienica „Dom Księcia” w Częstochowie i jej modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej
Wioleta Pieńkowska-Kmiecik, Artyści w Gdańsku między wojnami

12.20 – 13.00
Dyskusja

13.00 – 14.20
Przerwa obiadowa

14.20 – 15.40
Moderacja: Katarzyna Nowakowska-Sito

Rafał Makała, Patriotyczne i modernizacyjne motywacje w architekturze Szczecina w XX w.
Małgorzata Gwiazdowska, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku
Barbara Ochendowska-Grzelak, Odbudowane –nieodbudowane. Zabytki elementem budowania świadomości, na przykładzie powojennych losów Zamku Książąt Pomorskich i Teatru Miejskiego w Szczecinie
Jörg Hackmann, Jak budować polską historię Szczecina? Od narodowych do hybrydowych konstrukcji

15.40 – 16.00
Przerwa kawowa

16.00 – 17.20
Moderacja: Lech Karwowski

Joanna Filipczyk, Muzealne kolekcje współczesnego malarstwa polskiego jako narzędzie „repolonizacji” Śląska po 1945 roku
Szymon Piotr Kubiak, Marian Tomaszewski i propaganda wizualna Szczecina 1945–1950
Grażyna Ryba, Interpretacja historii zapisana w obrazach na drzwiach polskich kościołów
Barbara Maria Gawęcka, Rekonstrukcje pomników poświęconych Legionistom w Kielcach i w Radomiu

17.20 – 18.00
Dyskusja

18.00 – 18.30
Przerwa kawowa

Czas trwania referatów: maksymalnie 20 min

18.30 – 20.00
Pokaz filmu „Było sobie Pomorze” (2018), reż. Michał Majerski
Rozmowa z reżyserem
Prowadzenie: Dariusz Kacprzak

24 listopada 2018, sobota
Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

godz. 10.00 – 10.45
Zwiedzanie wystawy Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku
Oprowadzanie: Beata Małgorzata Wolska

Godz. 11.00 – 16.00
– Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w gmachach Muzeum Narodowego w Szczecinie:
Centrum Dialogu Przełomy
Muzeum Tradycji Regionalnych

– Zwiedzanie Szczecina