Komunikat 2018 październik

Zapraszamy 23 października 2018 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna, na zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

I termin – godz. 18.00,
II termin – godz. 18.30

Zapraszamy również na wykład w ramach Akademii Antycznej

18 października 2018 (czwartek), godz. 17.00

Kiedy narodził się teatr europejski? W antyku czy w średniowieczu?

dr hab. Piotr Bering, prof. UAM, Instytut Filologii Klasycznej UAM

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Program