Komunikat 2018 maj

22 maja 2018 na godz. 18.00 zapraszamy na wykład Pani Anny Walkiewicz pt. Szczecińskie założenia ogrodowo-parkowe autorstwa Petera Josepha Lenne do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej.

Peter Joseph Lenne był jednym z najwybitniejszych mistrzów ogrodów krajobrazowych działających w 1 połowie XIX wieku na terenie Królestwa Prus. Jego kariera zawodowa potoczyła się błyskawicznie, w 1816r. został zatrudniony w królewskich ogrodach Poczdamu na stanowisku czeladnika, a w 1828r. objął stanowisko naczelnego dyrektora królewskich ogrodów. W decydującym stopniu ukształtował krajobraz rzoległych założeń parkowych Berlina i Poczdamu. Działał również we wszystkich prowincjach historycznych Prus na zamówienie instytucji państwowych i prywatnych zleceniodawców. W poczdamskim archiwum artysty są przechowywane rysunki - projekty założeń ogrodowych kreślone jego ręką dla zleceniodawców ze Szczecina.
Celem wystąpienia jest przedstawienie szczecińskich założeń ogrodowo-parkowych autorstwa PJL i zachęta do wiosenno-letnich spacerów śladami jego twórczości.