Komunikat 2018 marzec

20 marca 2018 na  godz. 18.00 zapraszamy na wykład malarki Pani Bożeny Galant pt. Poszukując światła w obrazie, do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej

Jak pisze malarka „Światło zawsze było problemem, z którym mierzyli się  artyści. W dziejach malarstwa można odnaleźć różnorodne sposoby rozumienia i traktowania światła. Podczas wykładu zostanie ukazana złożoność tego zagadnienia na przykładzie wybranych prac współczesnych twórców, którzy eksplorując światło w różnorodnych jego aspektach odkrywają nieznane zależności i oddziaływania jego zmiennej natury.“

W ramach wydarzeń towarzyszących  wystawie Biedermeier zapraszamy na spotkania z wykładowcami do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej

6 marca 2018 na  godz. 17.00 zapraszamy na wykład Kuratorki dr Anny Kozak pt. Lalki biedermeierowskie

27 marca 2018 na godz. 17.00 zapraszamy na wykład Pana Marcina Romeyko-Hurko pt. Pejzaż w epoce biedermeieru

Zachęcamy też do udziału w innych wydarzeniach towarzyszących wystawie Biedermeier. Szczegóły na stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie muzeum.szczecin.pl