Komunikat grudzień 2016

Dnia 15 grudnia 2016 (czwartek), o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej na wykład dr hab. Anny Kapuścińskiej z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany

Prometeusz – między powinnością, cierpieniem a najwyższą mądrością

Dnia 20 grudnia 2016 (wtorek), o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na spotkanie z dr Ewą Gwiazdowską kuratorem wystawy Od wzlotów ducha po światła rozumu. Ryciny francuskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Tytuł przewodni spotkania:
Fantazje, projekty i kroniki – wielość rzeczywistości w grafice francuskiej