Komunikat październik 2016

Dnia 27 października 2016, o godz. 17.00 wspólnie z Akademią Antyczną MNS zapraszamy do Gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej
na wykład Prof. Piotra Urbańskiego z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem wykladu jest Kirke pogańska i chrześcijańska.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach Akademii Antycznej odbywających się raz w miesiącu o godz. 17.00 w Gmachu Głównym MNS.

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem Filologicznym oddział terenowy w Szczecinie.