Komunikat czerwiec 2016

Dnia 7. czerwca 2016 o godz. 17.00 ! zapraszamy do Gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na kuratorskie spotkanie z dr Szymonem Piotrem Kubiakiem. Dr Kubiak oprowadzi nas po wystawie Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana.

Bogata w ciekawe dzieła sztuki wystawa jest przede wszystkim okazją do prezentacji socrealistycznego dzieła artysty francuskiego – obrazu, który po wielu dziesięcioleciach skrzętnego przechowywania w magazynach muzealnych, ma obecnie możliwość być pokazanym publiczności i dać świadectwo niejednoznacznej prawdy o historii niedawno minionej.

Z wprowadzeniem do wystawy można się zapoznać na stronie internetowej MNS: www.muzeum.szczecin.pl

Dnia 16 czerwca 2016, o godz. 18.00 zapraszamy do willi Lentza na al. Wojska Polskiego 84, na spotkanie Co dalej z willą Lentza?. Kol. Maciej Słomiński wraz z gośćmi, Panią Ewą Palacz, Panią Mirosławą Koutny-Giedrys oraz architektami i projektantami poprowadzą dyskusję nad przyszłą funkcją willi i prezentację odkryć dokonanych podczas badań konserwatorskich oraz projektów restauracji zabytku.