Komunikat marzec 2016

Dnia 13 marca 2016, o godz. 18.00 zapraszam do Gmachu Muzeum Historii Szczecina (ratusza), ul. Księcia Mściwoja II 8, parter,
na wykład Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kol. Ewy Staneckiej zatytułowany

Działania konserwatorskie w województwie zachodniopomorskim podejmowane w 2015 r. oraz plany na rok 2016.