Komunikat luty 2016

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

Dnia 18 lutego 2016, o godz. 18.00 zapraszam do Gmachu Muzeum Historii Szczecina (ratusza), ul. Księcia Mściwoja II 8, parter, na wykład kol. dr. hab. Barbary Grzelak-Ochendowskiej o postaci Hansa Lutscha, której poświęcona była dysertacja habilitacyjna obroniona w minionym roku.

Zawód: konserwator zabytków. Hans Lutsch (1854-1922) i początki ochrony zabytków.

Hans Lutsch to jeden z twórców nowoczesnej ochrony zabytków w Prusach. Jego kariera zawodowa zapoczątkowana na Pomorzu Zachodnim, kontynuowana na Śląsku, zwieńczona objęciem stanowiska konserwatora całych Prus, przypadła na czas kształtowania się urzędowej opieki nad zabytkami. Lutsch należał do pierwszego pokolenia, dla którego działania na rzecz zachowania zabytków to nie tylko honorowa realizacja zainteresowań, lecz także praca będąca podstawą utrzymania. Był to okres kształtowania się kluczowych dla ochrony zabytków pojęć teoretycznych oraz budowania jej podstaw prawnych. Lutsch miał w tym niekwestionowany udział.

Zapraszam również na spotkanie w ramach Akademii Antycznej, na 25 lutego 2016, na godz. 17.00 do Gmachu Głównego Muzeum Narodowym w Szczecinie na Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej. Temat spotkania to Afrodyta – miss Olimpu.