Komunikat październik 2015

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

20 października odbyły się wybory nowych władz Oddziału Szczecińskiego SHS na kadencję 2015–2018.

Prezesem Oddziału Szczecińskiego  został dotychczasowy prezes Lech Karwowski.

W skład Zarządu weszły następujące osoby:

Zastępca Prezesa - kol. Bogdana Kozińska,
Sekretarz - kol. Ewa Gwiazdowska
Skarbnik - kol. Michał Dębowski
Członkowie:
kol. Maciej Słomiński
kol. Dariusz Kacprzak

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wyszły:

Przewodnicząca - kol. Małgorzata Gwiazdowska
Członkowie:
kol. Anna Musiał- Gąsiorowska
kol. Barbara Ochendowska-Grzelak

Delegaci na nadchodzące XLII Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Oddziałów.

2 delegaci
kol. Ewa Stanecka
kol. Janusz Nekanda-Trepka

2 zastępcy
kol. Ewa Kulesza-Szerniewicz
kol. Michał Dębowski

Reprezentantem do Komisji Ochrony Zabytków przy Zarządzie Głównym został dotychczasowy delegat
kol. Michał Dębowski,

Zarząd rozpoczął pracę 28 pażdziernika br ustalając planowane zadania. Komunikat dotyczący najbliżyszego spotkania, na którym wystąpi z wykładem kol. Rafał Makała   podany zostanie wkrótce.
Zachęcam do zaplanowania udziału w przyszłorocznym objeździe. Kol. Marek Ober planuje organizację przyszłorocznego (2016 rok) objazdu 4-dniowego do Kraju Związkowego Szlezwig-Holsztyn i do Lubeki. Prosimy o gromadzenie oszczędności na ten cel.