Komunikat kwiecień 2015

Zapraszam 21 kwietnia 2015 roku (wtorek), na godz. 17.00 do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład
Dr Ewa Gwiazdowska: Poznaj samego siebie – Rembrandt w zwierciadle autoportretów.Wykład został przygotowany w ramach Programu wydarzeń towarzyszących prezentacji dzieła Rembrandta van Rijna Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem.


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Wrocławski zaprasza do udziału w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej. Problemy Remontowe w Budownictwie Ogólnym i Obiektach Zabytkowych. Oferta warta szczególnie uwagi konserwatorów zabytków.
Bliższe dane pod adresami:
http://www.pzitb.not.pl/remo2015/
http://www.pzitb.pwr.wroc.pl/remo2015/


Zachęcam do zaplanowania udziału w przyszłorocznym objeździe. Kol. Marek Ober planuje organizację przyszłorocznego (2016 rok) objazdu 4-dniowego do Kraju Związkowego Szlezwig-Holsztyn i do Lubeki. Prosimy o gromadzenie oszczędności na ten cel. 


Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910
Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)


Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS