Komunikat styczeń 2015

Zapraszam 20 stycznia 2015 roku na godz. 18.00 do Gmachu Głównego MNS, Wały Chrobrego 3, na wykład mgr Doroty Ułanek pt. Detal Architektoniczny Szczecina okresu międzywojnia.
Uwaga: wchodzimy od tyłu budynku, bramką przy pawilonie teatralnym.Wykład poświęcony jest detalowi pojawiającemu się w architekturze publicznej oraz (w mniejszym stopniu) prywatnym budownictwie mieszkaniowym w okresie od pierwszej wojny światowej do lat 30 -tych XX wieku. Wykład przybliża specyfikę zagadnienia na tle miasta i pojawiających się nowych prądów w architekturze. Wykład ma charakter przekrojowy, zarysowując problem na przykładzie wybranych obiektów. Oparty został na pracy magisterskiej pt. Architektura Modernistyczna Szczecina

Pani Dorota Ułanek jest szczecinianką, absolwentką Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się na architekturze i plastyce obecnego Pomorza Zachodniego.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są  u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910
Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)