Komunikat grudzień 2014

Serdecznie zapraszam na spotkanie Oddziału Szczecińskiego SHS o godz. 18.00, 12 grudnia 2014 roku, w sali konferencyjnej Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3.


Spotkanie będzie mialo szczególnie uroczysty charakter z okazji jubileuszu 80 lecia istnienia Stowarzyszenia Historyków Sztuki, który obchodzimy w tym roku.

Program spotkania:

1. Medale jubileuszowe przyznane Kol. Marii Glińskiej, Honorowemu Prezesowi Oddziału Szczecińskiego SHS oraz Kol. Lechowi Karwowskiemu, obecnie funkcjonującemu, długoletniemu Prezesowi SHS, wręczy Kol. Bogdana Kozińska.

2. Kol. Bogdana Kozińska, która z okazji jubileuszu otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za długoletnią zaangażowaną pracę na niwie Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zaprezentuje swoje odznaczenie i podzieli się refleksjami z uroczystości świętowania jubileuszu, która odbyła się w Krakowie 21 listopada 2014 roku oraz z przebiegu Ogólnopolskiej Jubileuszowej Sesji SHS, której punktem programu była ta uroczystość.

3. Krystyna Rypniewska wygłosi  wykład pt. "Witraże na Pomorzu Zachodnim.
Podsumowanie pierwszego etapu badań."

Witraże na terenie Pomorza Zachodniego dotąd nie zostały objęte gruntownymi badaniami. Realizowany od trzech lat projekt "Witrażownictwo Pomorza Zachodniego/Hinterpommern" pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie, koordynowany przez dra Dariusza Kacprzaka, obejmuje szczegółowe opracowanie witraży historycznych i współczesnych w budowlach sakralnych i użyteczności publicznej na obszarze dawnego Pomorza Tylnego. Wykład przybliży zagadnienie witrażownictwa pomorskiego oraz zakres prac badawczych.

Krystyna Rypniewska - historyk sztuki, kierownik Działu Sztuki Dawnej Muzeum w Koszalinie. Absolwentka Konserwatorstwa i Muzealnictwa w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2013 roku odbyła staż w Fundacji i Ośrodku Badań nad Witrażami pocz. XX wieku w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach, wystawach i innych wydarzeniach dostępne są za pośrednictwem poczty mailowej i u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910
Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)