Komunikat październik 2014

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Piotra Urbańskiego „Alcestis męża od śmierci wybawiła – mit i jego przetworzenia”, który zainauguruje kolejną edycję Akademii Antycznej.Spotkanie odbędzie się 16 października 2014 (czwartek), godz. 17.00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

Prof. dr hab. Piotr Urbański neolatynista, historyk literatury, operolog, edytor zajmujący się poezją łacińską XVII wieku, zwłaszcza twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, a także kulturą literacką XVII-wiecznego Szczecina oraz studiami operowymi. Był konsultantem literackim Opery na Zamku (2009–2012). Obecnie wykłada w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej był dyrektorem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (2002–2008) oraz kierownik Zakładu Latynistyki i Tradycji Antycznej (2008–2012) Uniwersytetu Szczecińskiego. Przebywał na stypendiach w Londynie, Cambridge, Florencji, Rzymie oraz Wiedniu.


Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są  u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910
Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)