Nowy rachunek SHS

Z dniem 7 sierpnia 2014 r. zmianie uległ numer rachunku bakowego Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.NOWY RACHUNEK SHS/O.S.
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Z dniem 7 września dotychczasowy nr rachunku w Banku PKO S.A. będzie nieaktywny. Wszelkie wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe prosimy dokonywać wyłączenie na nowy nr rachunku.