Komunikat marzec 2014

Dnia 20 marca 2014, o godz. 18.00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w sali konferencyjnej. spotykamy się na wykładzie naszej koleżanki dr Bogdany Kozińskiej pt. Idzie wiosna. Zieleń w SzczecinieWykład poprzedzony będzie uroczystym wręczeniem legitymacji członkowskiej nowym członkiniom Oddziału Szczecińskiego:

Kol. Kol. Krystynie Milewskiej i Agacie Kamińskiej.

Obie koleżanki pracują w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie i są bardzo zaangażowane w edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie sztuki . Kol. Krystyna Milewska od wielu lat owocnie kieruje Działem Edukacji.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach oraz innych wydarzeniach dostępne są  u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, w PKO BP II Oddz. Nr 101020 4795 0000 9302 0094 7085.