Komunikat luty 2014

Dnia 6 lutego 2014, o godz. 18.00 spotykamy się na wykładzie z prezentacją Pana Stanisława Mazurka pt. „Dźwięki przeszłości“. Wykład odbędzie się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w sali konferencyjnej.Pan Stanisłąw Mazurek jest specjalistą w zakresie rekonstruowania dawnej kultury muzycznej. Wykład poświęcony jest omówieniu dawnych instrumentów muzycznych w kontekście spuścizny historycznej, zawartej między innymi w ikonografii czy uzyskanej z badań archeologicznych. Prelegent ukaże przykłady technik gry i układów dźwiękowych możliwych do rozpoznania w zachowanych do dziś przekazach artystycznych.


Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są  u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, w PKO BP II Oddz. Nr 101020 4795 0000 9302 0094 7085.