Komunikat grudzień 2013

17 grudnia 2013 r., we wtorek, spotykamy się o godz. 18.00 w Gmachu Głównym Muzeum
Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, na wykładzie Dr Joanny Kozak  pt.
Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Dr Joanna Kozak, de domo Rydzkowska,  jest pracownikiem Działu Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie i obecnie pracuje w zespole przygotowującym nową wersję stałej wystawy sztuki Średniowiecznej. Wykład oparty jest na rozprawie  doktorskiej obronionej w 2013 r.

Dr Joanna Kozak przygotowując rozprawę doktorską na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu pt.: „Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów” przeprowadziła badania w bibliotekach i muzeach, które posiadają największe tego typu zbiory na świecie. Jej praca opisuje ewolucję, klasyfikację, ikonografię i styl miniatur ormiańskich, a także stawia hipotezy dotyczące atrybucji oraz miejsca ormiańskiej sztuki w historii sztuki polskiej. Spotkanie SHS będzie więc okazją do dyskusji i poznania zabytków, które nie były nigdy dotąd opisywane ani prezentowane.

Ormianie to starożytny naród o niezwykle bogatej kulturze i silnym poczuciu tożsamości narodowej. W okresie istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów ich losy splotły się z Polską i wielu z nich osiedliło się tu z powodu wypędzeń. Ormiańscy rzemieślnicy dostarczali na polski rynek wyroby zdobione wschodnimi ornamentami, ich twórczość miała niebagatelny wpływ na orientalizację polskiego stroju narodowego i sarmackiego gustu. Jednak to iluminowane księgi liturgiczne były dla ormiańskiej kultury najważniejsze i to właśnie one najdłużej oparły się zachodnim wpływom i zachowały indywidualny charakter.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są  u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, w PKO BP II Oddz. Nr 101020 4795 0000 9302 0094 7085.