Komunikat kwiecień 2013

Dnia 18 marca 2013 o godz. 17.00 spotykamy się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, 1 p., w sali konferencyjnej na wykładzie z cyklu Akademii Antycznej pt. „Kobieta antycznej Grecji w szkole dobrych obyczajów Plutarcha z Cheronei",  który wygłosi dr Małgorzata Cieśluk.

Dr Małgorzata Cieśluk jest filologiem klasycznym. Jako hellenista specjalizuje się w badaniach nad językiem i literaturą starożytnej Grecji. Szczególnym obiektem jej zainteresowań pozostaje proza grecka okresu późnego antyku. Obecnie kontynuuje badania związane z antycznymi greckimi powieściami, skupiając się przede wszystkim na wybranych aspektach tła w pięciu zachowanych romansach. W swoich pracach podejmuje także zagadnienia związane z formami komunikowania treści literackich w okresie klasycznej starożytności (kontekst oralności i piśmienności) oraz wybranymi problemami płci i sposobów prezentowania emocji erotycznych w starożytnej literaturze greckiej. Pracuje także nad przekładem z języka łacińskiego kroniki Johannesa Bugenhagena pt. Pomerania. Dwukrotnie (w roku 2005 i 2008) otrzymała stypendium Fundacji Lanckorońskich, które pozwoliło na odbycie kwerend bibliotecznych w American Academy oraz Deutsches Archäologisches Institut w Rzymie.

Akademia Antyczna – to program edukacyjny  realizowany od czterech lat przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. W roku szkolnym 2012/2013 podpisano umowę partnerską o współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerem programu edukacyjnego Akademia Antyczna jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Szczecinie.
W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady dotyczące różnych zagadnień związanych z szeroko rozumianą kulturą antyczną. Głównym celem autorów  projektu jest zapraszanie na wykład gościnny wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce oraz popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w tym – przede wszystkim  kolekcji antycznej Heinricha Dohrna.