Wizerunki Trójcy Świętej w średniowiecznym malarstwie nubijskim

Dnia 19 lutego 2013 o godz. 18.00 spotykamy się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, 1 p., w sali konferencyjnej na

wykładzie pt. „Wizerunki Trójcy Świętej w średniowiecznym malarstwie nubijskim”, który wygłosi Piotr Makowski, student piątego roku archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, a jednocześnie stażysta w Dziale Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie.