Orfeusz schrystianizowany, czyli Monteverdi i Gluck

Zaproszenie na wykład w ramach Akademii Antycznej – prof. dr hab. Piotr Urbański, Orfeusz schrystianizowany, czyli Monteverdi i Gluck, 17 stycznia 2013