Jacek Malczewski i antyczne gipsy

Zaproszenie na wykład w ramach Akademii Antycznej – prof. dr hab. Dorota Kudelska, Jacek Malczewski i antyczne gipsy, 13 grudnia 2012