Sprawozdanie z Walnego Zebrania 2009

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału Szczecińskiego, które odbyło się dnia 29 września 2009r.

Zebranie odbyło się w drugim terminie, tj. o godz. 19:30. Obecnych było 17osób. Jeden głos przekazała do dyspozycji Pani Zofia Fafius (głosem dysponowała Pani Maria Glińska).
1. W związku z tym, że sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału (działalność naukowa, praca Zarządu, Objazdy, członkowie Oddziału) oraz sprawozdanie skarbnika otrzymali wszyscy członkowie na piśmie, przystąpiono do wyboru prowadzącego zebrania i wyboru komisji. Osobą prowadzącą zebranie została Pani Ewa Stanecka, a protokolantem Pani Iwona Sandach. Te same osoby wybrano do komisji Wnioskowej. Miejsca w komisji skrutacyjnej zajęli Pani Ewa Kulesza – Szerniewicz i ks. Jan Mazur.
2. Rozpoczęto dyskusję na temat sprawozdania z działalności merytorycznej za  lata 2006–2009.
- Krótkich wyjaśnień udzielił Przewodniczący Oddziału Pan Lech Karwowski.
- Pani Maria Glińska zwróciła uwagę:
•    aby zawartą w sprawozdaniu informację na temat rejsu statkiem po Odrze przenieść do punktu „Objazdy”.
•    do punktu członkowie dodała, że nowym członkiem została także Pani Katarzyna Poradzisz
•    wskazała  na konieczność korekty w punkcie Kwesty na Cmentarzu Centralnym, która prowadzona jest corocznie od kilku lat.
- Pan Janusz Nekanda – Trepka wskazał, że w sprawozdaniu nie ujęto informacji o przedstawicielu w Komisji Ochrony Zabytków przy Zarządzie Głównym – była nim Pani Ewa Kulesza–Szerniewicz.
3. Pan Janusz Nekanda – Trepka w nawiązaniu do pisemnego sprawozdania skarbnika poinformował o przekazaniu książek, wydawnictw Oddziału, do rozprowadzenia przez Zarząd Główny.
4. Pan Julian Gałczyński przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek dotyczący udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Wyniki głosowania:
-    Za udzieleniem absolutorium – 13 osób
-    Wstrzymały się 4 osoby (członkowie ustępującego Zarządu).
5. Przystąpiono do wyborów nowego Zarządu. Na stanowisko prezesa ponownie zaproponowano Pana Lecha Karwowskiego, a na członków Zarządu:
-    Pana Macieja Słomińskiego
-    Pana Janusza Nekanda – Trepkę
-    Panią Ewę Gwiazdowską
-    Panią Marię Glińską
-    Pana Michała Dębowskiego
Całe wybory były tajne. Zdecydowano, że na karteczkach można wpisać „tak, nie, wstrzymuję się”.
6. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
-    Pani Małgorzata Gwiazdowska
-    Pani Teresa Modelska
-    Pan Julian Gałczyński
7. W trakcie kiedy komisja skrutacyjna liczyła głosy, rozpoczęto przyjmowanie wniosków dotyczących prac nowego Zarządu:
-    Pani Ewa Gwiazdowska poinformowała o możliwości uzyskania funduszy z prywatnej fundacji do odbudowy 2 – 3 obiektów z terenu Pomorza Zachodniego. Wyjaśnienia w tej sprawie przedstawili Pan Maciej Słomiński i Pani Ewa Stanecka. Obiekty wytypowane to Kościół w Przywodziu, w którym będzie konserwowany strop i Zamek w Dobrej (jako trwała ruina).
-    Pani Ewa Kulesza – Szerniewicz zrezygnowała z członkostwa w Komisji Ochrony Zabytków przy Zarządzie Głównym. Przeprowadzono wybór nowego kandydata, zaproponowano dwie kandydatury - Pana Michała Dębowskiego i Pani Małgorzaty Gwiazdowskiej. W tajnym głosowaniu zwyciężył Pan Michał Dębowski – 12 głosów, Pani Małgorzata Gwiazdowska – 5 głosów, 1 głos wstrzymujący się.
-    Pani Krystyna Kroman poprosiła o informacje na temat Stowarzyszenia na rzecz Zamku w Swobnicy. Wyjaśnienia udzielił Pani Ewa Stanecka – Stowarzyszenie ma charakter lokalny i dotyczy zaniedbanego przez właściciela  zamku. Z właścicielem brak kontaktu. Pani Małgorzata Gwiazdowska wspomniała, że ustawa daje możliwość odebrania obiektu zabytkowego jeżeli jest on źle użytkowany.
-    Pani Maria Glińska zauważyła, że warto powrócić do tradycji comiesięcznych referatów wygłaszanych nie tylko przez członków SHS ale także przez osoby spoza Stowarzyszenia.
8. Wybrano delegatów na Walny Zjazd SHS w Warszawie. Zostali nimi Pan Janusz Nekanda – Trepka i Pani Maria Glińska, jako osoby rezerwowe – Pani Małogorzata Gwiazdowska i ks. Jan Mazur.
9. Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania:
-    Na prezesa, w głosowaniu tajnym, oddano 16 głosów na tak i 2 głosy wstrzymujące się.
-    Na członków Zarządu – 18 głosów na tak.
-    Również jednogłośnie wybrano komisję Rewizyjną. Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
•    Prezes Pan Lech Karwowski
•    Wiceprezes Pani Maria Glińska
•    Sekretarz Pani Ewa Gwiazdowska
•    Skarbnik Pan Janusz Nekanda – Trepka
•    Członkowie Zarządu Pan Maciej Słomiński i Pan Michał Dębowski.
Pierwsze zebranie Zarządu odbędzie się ok. 15.10.2009r.
-    Pan Lech Karwowski przekazał krótkie uwagi na temat Kongresu Kultury Polskiej w którym uczestniczył.
-    Pani Małgorzata Gwiazdowska udzieliła informacji o 4 dniowej konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków (25-28 września br., na którym wygłoszono 43 referaty rozmieszczone w blokach tematycznych.
Po odczytaniu propozycji zgłoszonych do planu pracy Pani Ewa Stanecka zakończyła obrady.


Adresy
Zarząd Oddziału Szczecińskiego SHS

Prezes
Karwowski Lech, ul. Bolesława Śmiałego 22/9, 70-347 Szczecin, tel. 0914843442; kom. 603056911 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vice-Prezes
Glińska Maria, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 71-332 Szczecin, tel. 0914870412 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz
Gwiazdowska Ewa, ul. Rynkowa 6/56, 71547 Szczecin; tel. służb. 0914315216; kom. 0691393216, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik
Nekanda – Trepka Janusz, ul. Zawadzkiego 168/4, 71-246 Szczecin, tel. 0914394370; kom. 0501854190 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członek
Słomiński Maciej, ul. Legnicka 18/4, 70-134 Szczecin, tel. 0914821249; kom. 504370501, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członek
Michał Dębowski, Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Kuśnierska, Szczecin, 72-001, kom. 0609816119, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Komisja Rewizyjna

Gwiazdowska Małgorzata, pl. Kilińskiego 1a/10, 71-414 Szczecin, tel. 0914237388, kom. 0601757899; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-   
Modelska Teresa, ul. Wąska 2a/7, 71-407 Szczecin, tel. 0914230213; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gałczyński Julian, al. Wojska Polskiego 23/21, 70-470 Szczecin tel. 0914346-537

Delegaci na Walny Zjazd SHS w Warszawie.

Nekanda – Trepka Janusz, Ul. Zawadzkiego 168/4, 71-246 Szczecin, tel. 0914394370; kom. 0501854190, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Glińska Maria, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 71-332 Szczecin, tel. 0914870412

osoby rezerwowe
Gwiazdowska Małgorzata, pl. Kilińskiego 1a/10, 71-414 Szczecin, tel. 0914237388, 0601757899; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ks. Mazur, Jan, Dom Wspólnoty Kapłańskiej im. Jana Pawła II, ul. Arkońska 2, 71-455 Szczecin, tel. 0503655023

Sporządziła Iwona Sandach
Uzupełniła Ewa Gwiazdowska