Komunikat SHS grudzień 2022 r.

shs zyczenia 2022Wszystkim Koleżankom i Kolegom
serdecznie życzymy
Spokojnych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, że ZG SHS poprosił o weryfikację list osób należących do SHS w związku z planowaną wymianą legitymacji członkowskich w pierwszym kwartale 2023 roku. Nowa legitymacja w formie plastikowej, dwujęzycznej karty będzie aktualizowana, corocznie wydawanym, znaczkiem holograficznym. Nowe legitymacje zostaną wydane jedynie osobom o uregulowanym statusie płatności składek i braku rażących długów. Składki powinny być opłacone do końca grudnia 2022 roku.

Informujemy również, że od stycznia 2023 roku nastąpi zmiana wysokości składki, która będzie wynosiła miesięcznie w wersji normalnej 15 zł (składka 10 zł + 5 zł na FPK). Składka ulgowa przysługująca osobom o statusie emeryta stanowi 50% tych kwot, tj. 7,50,- miesięcznie (5,- + 2,50). Osoby, które nie posiadają zadłużenia, bądź je uregulują w grudniu b.r., mogą dokonać rocznej opłaty za rok 2023 w wysokości składki aktualnie obowiązującej. Zgodnie z paragrafem 17 pkt. 3 ppkt. 2 osoby, które posiadają ponad roczne zaległości w płaceniu składek powinny być skreślane z listy członków SHS.

Jednocześnie informujemy, że ZG SHS podejmie starania o przyznanie bezpłatnych wstępów do muzeów osobom należącym do SHS. Nie wszystkie muzea to honorują. Ponadto członkowie i członkinie SHS mają znaczące zniżki na pobyt w naszych obiektach, zamku w Nidzicy i kamienicy Fukierowskiej w Warszawie. Zachęcamy do przejrzenia swoich kont, ustalenia ewentualnego braku płatności i uregulowania zaległości do końca grudnia, ponieważ po tym terminie jesteśmy zobowiązani przesłać w styczniu 2023 r. zaktualizowane listy należących do SHS do naszego ZG.
Serdecznie pozdrawiamy

 

dr Dariusz Kacprzak
Prezes SHS O/Szczecin
dr Małgorzata Gwiazdowska
Sekretarz SHS O/Szczecin