Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbyło się 23 października 2012 r. w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, w sali konferencyjnej w drugim terminie o godz. 17.45 (pierwszy termin o godz. 17.30), zgodnie z następującym porządkiem:

Czytaj więcej...