Komunikat Pażdziernik/listopad 2022 Warszawski Odddział SHS

Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że w dniu 20 listopada 2022 roku, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Warszawskiego SHS na trzyletnią kadencję 2022-2025 wybrano Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS w składzie: Prezes: dr Artur Badach, Wiceprezes: dr Katarzyna Nowakowska-Sito, Skarbnik: Ryszard Bobrow, Sekretarz: Monika Janiszewska. Członkowie Zarządu O/W SHS: dr Przemysław Deles, Danuta Jackiewicz, dr Monika Kuhnke. Komisję Rewizyjną O/W SHS utworzyli: dr Monika Bryl, prof. dr hab. Wojciech Kowalski, Urszula Zielińska.

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

28 X 2022, godz.12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie Bernardo Bellotto w 300. rocznicę urodzin malarza oprowadzi kurator dr Artur Badach. Obowiązuje limit miejsc. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z biurem O/W SHS (tel. 600 288 754)
21 XI 2022, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie Jan Piotr Norblin. Sentymentalny reporter oprowadzi kurator Marta Zdańkowska. Obowiązuje limit miejsc. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z biurem O/W SHS (tel. 600 288 754)

22 XI 2022, godz. 17.00 – dr Makary Górzyński, Rynek nieruchomości dawnej Warszawy i polityki społeczne: kamienica jako symbol sukcesu i upadku miasta ok. 1900 roku
30 XI 2022, godz. 17.00 – Z historii Muzeum Narodowego w Warszawie. Wieczór wspomnień

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

7 XI 2022, godz. 17.00 – Spotkanie w Muzeum Teatralnym na wystawie: Nie tylko "Aida". Egiptomania na polskiej scenie, po której oprowadzi kuratorka i autorka scenariusza Katarzyna Wodarska-Ogidel

25 XI 2022, godz. 17.00 – Spotkanie w Muzeum Azji i Pacyfiku pt: Kostiumologiczne "Podróże na wschód" - zwiedzanie nowej wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku", po której oprowadzi dyrektor Joanna Wasilewska

12 XII 2022, godz. 17.00 – Kacper Andruszczak, Moda jako widowisko. Alexander McQueen

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 24-25 XI 2022 r. w Krakowie odbędzie się LXX Naukowa Sesja Ogólnopolska SHS pt.: O współpracy konserwatorów i historyków sztuki
Sesja organizowana jest we współpracy Krakowskiego Oddziału SHS i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych.
Sala Obrad znajduje się w Gmachu Głównym ASP przy pl. Matejki.

Program sesji:

DZIEŃ 1

9.30-9.45, Grażyna Korpal, Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej
9.45-10.00, Łukasz Młynarski, Pozycja prawna historyka sztuki w trakcie procesu dokumentacji, konserwacji i zarządzania zabytkami
10.00-10.15, Iwona Szmelter, Jak daleko do optimum? Holistyczna i interdyscyplinarna współpraca w ochronie dziedzictwa kulturowego
10.15-10.30, Andrzej Siwek, Dyskurs o wartości – między historią sztuki a ochroną zabytków
10.30-10.45, Joanna Sobczyk, A co z fizykami? Multiwersum w MNK. O współpracy z konserwatorami i historykami sztuki
10.45-11.00, Paweł Dettloff, O pożytkach badań – z warsztatu współpracy historyków sztuki i konserwatorów
11.00-11.15, Karolina Zalewska, Spectrum współpracy konserwatorów i historyków sztuki
11.15-11.45 - przerwa
11.45-12.00, Małgorzata Nowalińska, Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
12.00-12.15, Iwona Liżewska, Palimpsest – nawarstwienia w zabytku i rozwiązania konserwatorskie
12.15-12.30, Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz, Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
12.30-12.45, Oskar Hanusek, Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie
12.45-13.00, Kinga Olesiejuk, Współpraca historyków sztuki i konserwatorów w procesie akwizycji dzieł współczesnych
13.00-13.15, Agata Małodobry, XX + XXI. Rzeźba: wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego. Dylematy, odkrycia, inspiracje
13.15-13.30, Szymon Tracz, Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej – konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnej Podbeskidzia.
13.30-13.45, Dorota Gutkowska, Przepastne magazyny Kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin
13.45 - dyskusja
15.30 BAZYLIKA MARIACKA, Pokaz Ołtarza Mariackiego po ostatniej konserwacji
17.00-17.15, Anna Ozaist-Przybyła, Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D. O. M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie
17.15-17.30, Małgorzata Godek, Kwerenda ikonograficzna a rekonstrukcja malowideł ściennych na przykładzie wedut w dawnym Pałacu Biskupim w Tarnowie
17.30-17.45, Marta Zaborowska, Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej „Fantaisie impromptu F. Chopina. Tancerka” autorstwa Danuty Kwapiszewskiej
17.45-18.00, Katarzyna Górecka, Konserwatorzy i historycy sztuki na rusztowaniu – rekonstrukcja pierwotnego programu ikonograficznego późnobarokowych fresków kaplicy bł. Władysława z Gielniowa przy kościele św. Anny w Warszawie
18.00 - dyskusja
SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE, WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSACH

DZIEŃ 2

9.00-9.15, Cezary Wąs, Budynek „Solpolu” przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu
9.15-9.30, Piotr Fiuk, Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura – naukowe badania dla odbudowy szczecińskiego Podzamcza i rekonstrukcji fasad kamienic staromiejskich
9.30-9.45, Małgorzata Gwiazdowska, Conservatio est aeterna creatio. Uczestnicy i konflikty w procesie konserwacji na przykładzie renowacji gmachu dawnej Rejencji w Szczecinie
9.45-10.00, Wiktoria Kałwak, Najnowsze ustalenia dotyczące przekształceń kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Wojnowie
10.00-10.15, Olga Tuszyńska- Szczepaniak, Wpływ bezpośredniego dostępu do obiektu w trakcie restauracji zabytku na analizę architektury i rzeźby architektonicznej na przykładzie Bazyliki Katedralnej pod wezw. Narodzenia NMP w Sandomierzu
10.15-10.30, Alicja Saar-Kozłowska, Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny
10.30-10.45, Wiktor Bennebesel, Późnogotycka rzeźba na ziemi chełmińskiej – najnowsze prace konserwatorskie a problem oryginalności i integralności zabytku
10.45-11.00, Danuta Szewczyk-Prokurat, O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów. Wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora
11.00-11.15, Zuzanna Sarnecka, Mirosław Wachowiak, Chiara Mazzocchi, Ewa Katarzyna Świetlicka, Joanna Szulc, Hanifah Darmawanti, Cena niewypału: Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich
11.15 – dyskusja, przerwa
12.00-12.15, Marta Skowrońska, Polichromia ścienna w formie kotary z kościoła św. Jakuba w Toruniu – kilka słów o barokowym recyklingu
12.15-12.30, Mirosław Wachowiak, Badania technologiczne obrazów – ważne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki
12.30-12.45, Martyna Łukasiewicz, Katarzyna Męczyńska, Katarzyna Novljaković, Justyna Łuczyńska-Bystrowska, Dwie kolekcje dworskich portretów francuskich z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Krakowie
12.45-13.00, Elżbieta Zygier, Poszukiwanie kodu artysty na przykładzie zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie interdyscyplinarnego projektu dotyczącego badania twórczości Maksymiliana Gierymskiego
13.00-13.15, Anna Forczek – Sajdak, O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła pod wez. św. Mikołaja w Skrzydlnej
13.15-13.30, Jerzy Żmudziński, Inauguracja programu badawczego „Dolabella”, czyli o konieczności współpracy konserwatorów dzieł sztuki i historyków sztuki w badaniach nad dawnym malarstwem
13.30-13.45, Janina Wilkosz, Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk, Lelewel. Rytownik polski. O kulisach ekspozycji i monografii
13.45-14.00, Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyka sztuki
14.00-14.15, Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos, Konserwacja sarkofagów królewskich
14.15-14.30, Diana Długosz-Jasińska, Małgorzata Zawadzka, Okiem konserwatora i nie tylko. Ze skarbca Muzeum Chopina
14.30-14.45, Mirosława Machulak, Justyna Miecznik, Konserwacja XVIII wiecznej sukni ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Klub Badaczy Tkanin Zabytkowych przy Oddziale Warszawskim SHS we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu zapraszają na drugą konferencję naukową z serii: Tkanina w Polsce pod tytułem: Tadeusz Mańkowski – badacz tkanin i dyrektor Wawelu, która odbędzie się 2 grudnia 2022 r. na Zamku Królewskim na Wawelu (Centrum Wystawowo-Konferencyjne, budynek nr 9, I piętro).
Naszym bohaterem jest Tadeusz Mańkowski (ur. 2 VIII 1878 we Lwowie, zm. 8 VIII 1956 w Krakowie) – polski prawnik, historyk sztuki, muzealnik, pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (1945-1951). Ten nieprzeciętny badacz sztuki, którego początkowo amatorskie zainteresowania i fascynacje przerodziły się w potężny dorobek naukowy, był jednym spośród licznej grupy lwowian, tworzących i promujących polską kulturę i naukę po odzyskaniu niepodległości. Środowisko lwowskie było zasobne w wybitne postacie, o czym pisał sam Mańkowski w swoich wspomnieniach. Tamtejszą atmosferę naukową i niezwykłe ożywienie intelektualne kształtowało szerokie grono wybitnych naukowców – filozofów, logików, matematyków, estetyków, krytyków sztuki, krytyków literatury i historyków sztuki.

Uznaliśmy, że Wawel jest najlepszym miejscem do wspomnienia osoby badacza, przedstawienia jego dorobku i przyjrzenia się metodologii badań, której był twórcą. Rekonstrukcja muzealnych funkcji Wawelu, opracowanie nowej koncepcji ekspozycyjnej dostosowanej do ówczesnych warunków i potrzeb, uratowanie najcenniejszych walorów tego miejsca, wszystko to w dużej mierze zawdzięczamy Mańkowskiemu. Działalność tego lwowianina ilustruje jak w powojennej rzeczywistości walczono o miejsce dla sztuki
i historycznych zabytków. Jak budowano pozycję polskich muzeów i jaki miało to wpływ na polską kulturę.

Warto przypomnieć i uświadomić tym, którzy współcześnie próbują iść podobnymi ścieżkami, determinację Mańkowskiego, rozeznanie i autorytet, który czynił z niego badacza międzynarodowego formatu. Jego bibliografia obejmuje ponad 200 pozycji świadczących o nadzwyczajnie rozległych zainteresowaniach i ogromnej wiedzy. Należą do nich książki, broszury i artykuły opublikowane w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczonego zajmowały takie tematy jak: sztuka i kultura Lwowa, Wawel i jego zbiory, sztuka renesansu, sztuka czasów Jana III Sobieskiego, sztuka epoki stanisławowskiej, sztuki zdobnicze, dzieje kultury artystycznej, sztuka ormiańska, sztuka Wschodu. Do najbardziej znaczących należą prace dotyczące sztuki Lwowa, ponieważ wiele z omówionych tam zabytków i uwzględnionych przekazów archiwalnych dziś już nie istnieje lub jest trudno dostępna.

Organizatorzy konferencji postanowili z tego dorobku wydobyć dwa główne wątki – okres pracy Tadeusza Mańkowskiego na Wawelu i jego badania dotyczące tekstyliów w ich różnych aspektach. Zależy nam na przedstawieniu najistotniejszych rysów sylwetki wszechstronnego uczonego, ze szczególnym zaznaczeniem jego lwowskich korzeni i przeanalizowania działalności na Wawelu w świetle zachowanych archiwaliów. Pragnęlibyśmy wydobyć problematykę europejską, orientalia i kolekcjonerstwo, którymi się zajmował. Następnie chcielibyśmy poświęcić uwagę dorobkowi Mańkowskiego z zakresu tkaniny artystycznej i odnieść go do współczesnej praktyki badawczej – badaniom nad arrasami wawelskimi, tkaninami wschodnimi, w tym ormiańskimi, pasami kontuszowymi i rodzimą produkcją tekstylną. Naszym celem jest przedstawienie tej dziedziny sztuki w jak najszerszym kontekście, z licznymi odniesieniami historycznymi, kulturowymi i artystycznymi oraz z uwzględnieniem aspektu kolekcjonerskiego i konserwatorskiego. Zależy nam ponadto na prezentacji wyników badań archiwalnych i spostrzeżeń z zakresu metodologii. Konferencja odbędzie się jednocześnie w ramach cyklu „Tkanina w Polsce” oraz „Seminaria Wawelskie”. „Tkanina w Polsce” to spotkania poświęcone zabytkowym tekstyliom omawianym w ich różnorodnych aspektach – historycznym, artystycznym, konserwatorskim, muzealnym i kolekcjonerskim. „Seminaria Wawelskie” to cykl interdyscyplinarnych konferencji poświęconych zagadnieniom artystycznym i historycznym związanym ze wzgórzem wawelskim, zwłaszcza siedzibą królewską i katedrą krakowską. Zainteresowania badawcze uczestników seminariów obejmują także kolekcję muzealną oraz historię samego muzeum – Zamku Królewskiego na Wawelu.

PROGRAM KONFERENCJI:

9:30 uroczyste otwarcie

I sesja

10:00-11:00
Jerzy T. Petrus (Zamek Królewski na Wawelu), Tadeusz Mańkowski (1878-1956)
prof. Jan Ostrowski (Polska Akademia Umiejętności), Tadeusz Mańkowski – badacz sztuki lwowskiej
Magdalena Ozga (Zamek Królewski na Wawelu), Tadeusz Mańkowski w świetle wawelskich archiwaliów
11:00-11:30 przerwa

II sesja

11:30-12:50
dr Magdalena Piwocka (Zamek Królewski na Wawelu), Tadeusz Mańkowski o arrasach króla Zygmunta Augusta
prof. Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Simancas – Madryt – Barcelona. Tadeusza Mańkowskiego poszukiwania źródeł do dziejów arrasów w archiwach hiszpańskich
dr Dorota Juszczak (Muzeum Łazienki Królewskie), Tadeusz Mańkowski – inicjator badań nad galerią Stanisława Augusta Poniatowskiego
dr Karolina Stanilewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Prace Tadeusza Mańkowskiego a współczesna praktyka badawcza. W kierunku nowej syntezy dziejów polskiej tkaniny artystycznej
Ewa Orlińska-Mianowska (Muzeum Narodowe w Warszawie), Język opisu formalnego tekstyliów a język źródeł archiwalnych, tropami semantycznych poszukiwań Tadeusza Mańkowskiego
12:50-13:20 przerwa

III sesja

13:20-14:20
prof. Krzysztof Stopka (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Sztuka Ormian lwowskich
w świetle archiwaliów
dr Beata Biedrońska-Słotowa (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Znaczenie badań Tadeusza Mańkowskiego nad sztuką Bliskiego Wschodu i ich miejsce w światowej literaturze przedmiotu
Monika Janisz (Muzeum Narodowe w Warszawie), „Przewodnik po Dziale Sztuki Zdobniczej” – o współpracy Tadeusza Mańkowskiego z Muzeum Narodowym w Warszawie
14:20-15:20 przerwa obiadowa

IV sesja

15:20-16:40
Jadwiga Chruszczyńska (Muzeum Narodowe w Warszawie), Tadeusz Mańkowski o pasach kontuszowych
Małgorzata Wróblewska Markiewicz (Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Łódzki), Tadeusz Mańkowski i Tadeusz Kruszyński – dwugłos o pasach kontuszowych
16:40 dyskusja i podsumowanie
Program konferencji może ulec nieznacznym zmianom.
Sekretarze konferencji: Magdalena Ozga, Karolina Stanilewicz
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniach 20-21 kwietnia 2023 roku Oddział Górnośląski SHS planuje zorganizować sesję naukową: Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego, dedykowaną Pani Profesor Ewie Chojeckiej.

Wszelkie działania o charakterze artystycznym, twórczym potrzebują wsparcia, opieki, finansowania, zleceniodawcy, czyli mecenatu niezależnie od czasu i obszaru, nw których powstają. Niejednorodny na przestrzeni stuleci i bardzo zróżnicowany pod wieloma względami (w tym kulturowym i artystycznym) obszar obecnego województwa śląskiego był i jest terenem oddziaływania różnych grup społecznych, politycznych, konfesyjnych, kolekcjonerskich i fundacyjnych mających wpływ zbiorowy, instytucjonalny lub indywidualny, prywatny na kształtowanie się oblicza tutejszego środowiska artystycznego, urbanistycznego, architektonicznego oraz w zakresie szeroko pojętych sztuk wizualnych. Mimo zainicjowanych przez Panią Profesor Ewę Chojecką i prowadzonych od kilkudziesięciu lat wieloaspektowych badań nad zagadnieniami z zakresu historii sztuki i nauk pokrewnych to wciąż pozostają obszary nieznane lub słabo rozpoznane. Nadszedł też czas uporządkowania dotychczasowej wiedzy i wytyczenia nowych kierunków eksploracji.
Podobnie jak, w dotychczas zrealizowanych projektach badawczych organizatorzy celowo zawężają teren do obszaru będącego stałym przedmiotem naszych badań, czyli obecnego kształtu administracyjnego województwa śląskiego. Natomiast nie zamierzamy ograniczać ram czasowych, co pozwoli na uchwycenie różnorodności fundatorów i mecenasów od średniowiecza po XXI wiek. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na nie omawiane dotychczas aspekty związane nie tyle z samymi zabytkami czy obiektami artystycznymi, co z osobami, instytucjami, władzą kościelną lub świecką (od monarszej, państwowej po samorządową różnego szczebla), stowarzyszeniami i organizacjami, które w istotny sposób wpływały na kształt oblicza mecenatu artystycznego na interesującym nas terenie województwa śląskiego. Na zmieniającą się na przestrzeni wieków rolę i funkcję sztuki, jej charakter i kształt nie bez znaczenia pozostawali ci, którzy mieli bezpośredni wpływ na jej finansowanie, używali jej w celach politycznych, propagandowych, społecznych, kulturotwórczych czy estetycznych. Patrząc tylko na dzieje architektury i urbanistyki obserwujemy wiele zmian w tym obszarze od fundacji: królewskich, arystokratycznych, szlacheckich i mieszczańskich, przez przedstawicieli Kościoła, różnych grup wyznaniowych i kongregacji zakonnych, po władze państwowe, municypalne, instytucje społeczne, towarzystwa naukowe, ośrodki akademickie, różnego rodzaju fundacje i organizacje oraz osoby prywatne. Dzięki ich staraniom i wysiłkom powstały m.in.: średniowieczne i nowożytne kościoły i założenia klasztorne, zamki, pałace, dwory, ratusze, budynki użyteczności publicznej, XIX-wieczne budownictwo oświatowe, transportowe i industrialne z całym bagażem XX- i XXI-wiecznych przekształceń i poszukiwaniem nowych funkcji, wreszcie nowoczesna architektura akademicko-naukowa oraz sektora bankowości, usług i do celów kulturalnych. Podobną dynamikę zmian w zakresie mecenatu możemy zaobserwować we wszystkich innych dyscyplinach sztuk plastycznych i wizualnych. Zależy nam, aby ważnym elementem sesji stała się działalność naukowa, popularyzatorska i promotorska prof. Ewy Chojeckiej, twórczyni Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, inicjatorce samodzielnego Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, aktywnej propagatorce idei reaktywowania Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz współpomysłodawczyni tzw. spotkań roboczych polskich i niemieckich badaczy debatujących nad wspólnym dziedzictwem. Wszystkie aktywności Pani Profesor to przecież różne oblicza współcześnie pojmowanego mecenatu artystyczno-naukowego. Mamy nadzieję, że podjęte na sesji zagadnienia pozwolą z nowej perspektywy spojrzeć na oblicze artystycznego mecenatu na obszarze obecnego województwa śląskiego. Zgłoszenia tematu wraz z abstraktem (do 1200 znaków) i afiliacją prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia 2022 roku do Zarządu Oddziału Górnośląskiego SHS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy przewidują druk artykułów w formie recenzowanych studiów z historii sztuki.

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi: 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi: 4 zł/mies. (w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).
Numer konta Oddziału Warszawskiego SHS: PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.

Za Zarząd
dr Artur Badach
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS