Akademia Fukierowska - 13 listopada 2023 - Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie w ramach Akademii Fukierowskiej. Tym razem przeniesiemy się w odległe Tatry i skupimy się na sztuce zakopiańskiej.

Fascynacji Tatrami i turystyką górską od samego początku zainteresowania góralszczyzną w poł. XIX w. towarzyszył podziw dla piękna sztuki ludowej Podhala. U schyłku XIX w. Zakopane zaczęło przyciągać elity intelektualne i artystyczne, które zafascynowane Podhalem, stworzyły doborowy styl zakopiański (głównie zawdzięczany Stanisławowi Witkiewiczowi).

Historię o zakopiańskim genius loci opowiedzą nam dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW, oraz dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, kuratorzy trwającej aktualnie wystawy "Zakopane. Wyrzeźbione. Namalowane" w Villa La Fleur w Konstancinie-Jeziornej, na którą serdecznie zapraszamy!

  • dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW - historyczka sztuki nowoczesnej i współczesnej, specjalizująca się w rzeźbie polskiej schyłku XIX i XX w. Autorka monografii i artykułów koncentrujących się wokół zagadnień: ewolucji istoty i miejsca rzeźby w przestrzeni publicznej, wystawienniczej i prywatnej; narodowotwórczej i państwowotwórczej roli sztuki oraz stylu narodowego; Zakopanego jako środowiska artystycznego i kolonii artystycznej.
  • dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk - historyk sztuki. Bada funkcjonowanie w polu sztuki kategorii takich jak wzniosłość, niewyobrażalne, numinosum, sacrum, czy niesamowite. Podąża za przemianami sztuki pod wpływem wybranych idei, ale także przekształceniami, zniekształceniami, rewizjami, jakim idee te ulegają w realizacjach artystycznych. Na przykładach zaczerpniętych ze świata sztuki przygląda się punktom stycznym i (zwykle niestabilnym) liniom demarkacyjnym pomiędzy poszczególnymi kategoriami (np. wzniosłość/niesamowite; wzniosłość/melancholia; wzniosłość/niewyobrażalne).

Spotkanie odbędzie się 13 listopada br. (poniedziałek) o godzinie 17:30 w sali Kominkowej SHS (Rynek St. Miasta 27, Warszawa).