Komunikat Oddziału Warszawskiego SHS październik 2023

23 X 2023, godz. 12.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę Picasso zaprezentuje kurator dr Anna Manicka
26 X 2023, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Galerii Sztuki Dawnej w Warszawie (Gabinet Porcelanowy). Kurator Wanda Załęska opowie o miśnieńskich unikatowych rzeźbach apostołów Piotra i Pawła.
Obowiązuje limit miejsc. Zainteresowanych spotkaniem prosimy o kontakt z biurem O/W SHS na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 X br.

7 XI 2023, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr Aleksandra Stankiewicza, Architekt Krzysztof Bonadura Starszy i cech muratorów w Poznaniu (wyd. Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2022). Książkę zaprezentuje dr Karol Guttmejer.
9 XI 2023, godz. 17.30 – Prezentacja książki pod red. dr Katarzyny Nowakowskiej-Sito, Warszawa dwudziestolecia. Życie artystyczne i nowa tożsamość miasta, (wyd. SHS, Warszawa 2023)
14 XI 2023, godz. 12.00 – Spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawę Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne zaprezentuje kurator prof. dr hab. Przemysław Mrozowski
18 XI 2023, godz. 11.00 – Spotkanie w Villi La Fleur w Konstancinie. Wystawę Zakopane. Wyrzeźbione. Namalowane zaprezentują kuratorzy prof. dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera oraz dr Daweł Drabarczyk vel Grabarczyk
21 XI 2023, godz. 17.00 – dr Magdalena Herman, Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
28 XI 2023, godz. 17.00 – dr Kamila Twardowska, O twórczości Wacława Krzyżanowskiego i architekturze Krakowa pierwszej połowy XX wieku

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

20 X 2023, godz. 18.00 – Michał Nałęcz-Nieniewski, Piękno w sztuce, przyrodzie i człowieku. Życie i dzieło Wandy Kosseckiej (1887-1955)

10 XI 2023, godz. 18.00 – dr Joanna Wasilewska, Niebiańskie klejnoty. Chińska biżuteria z piórami zimorodków

Zarząd Główny SHS zaprasza na LXXI Ogólnopolską Sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy, która odbędzie się w Toruniu w dniach 23-24 listopada 2023 roku w Sali Kinowej Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Program konferencji (wstępny)

CZWARTEK, 23 listopada
10.00-10.15 Otwarcie obrad, powitanie uczestników i gości Sesji
10.15-10.30 Sergiusz Michalski, Eberhard Karls Universität Tübingen, Uwagi nad historią recepcji i badań nad ikonoklazmem
10.30-10.45 Piotr Birecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Różne oblicza ikonoklazmu
10.45-11.00 Jarosław Bogacz, Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie,
Stosunek starożytnego kościoła do obrazu. Źródła i geneza pierwszych chrześcijańskich ruchów ikonoklastycznych
11.00-11.15 Katarzyna Bogacka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Edukacji i Kultury, Odebrać rząd dusz – o unicestwianiu insygniów władzy duchowej i świeckiej
11.15-11.30 Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Teologiczny, Sekcja prawosławna, Teologia ikonoklazmu cesarza Konstantyna V (742-775)
11.30-12.00 Dyskusja i przerwa kawowa
12.00-12.15 Agnieszka Piórecka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski,
Czy ikonoklazm w sztuce bizantyńskiej przetrwał upadek ikonoklazmu w 843 roku?
12.15-12.30 Mirosław Kruk, Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kolekcja Sztuki Cerkiewnej. Źródła wiedzy o ikonoklazmie bizantyńskim polemistów religijnych w nowożytnej Rzeczypospolitej
12.30-12.45 Jan Michalski, Archiwum Galerii Zderzak w Krakowie, Damnatio memoriae.
W świetle wizji św. Marii Magdaleny de’ Pazzi
12.45-13.00 Piotr Krasny, Michał Kurzej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, Katolicki ikonoklazm i niechęć do obrazów w epoce potrydenckiej – zarys problematyki
13.00-15.00 Dyskusja i przerwa obiadowa
15.00-15.15 Joanna Piotrowska, Narodowy Instytut Dziedzictwa Odział Terenowy w Olsztynie, Zranienie i wywyższenie. Stare sposoby na nowe wizerunki w dobie potrydenckiej na przykładzie braniewskiej Trójcy Świętej
15.30-15.45 Jerzy Żmudziński, Uniwersytet Jagielloński, Przeciw Matce Boskiej czy przeciw obrazowi? Pohańbić i porzucić czy unicestwić? Motywy jasnogórskiego ataku ikonoklastycznego w 1430 roku
15.45-16.00 Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Mit ikonoklazmu i konflikt religijny w patriarchacie moskiewskim w XVII w.
16.00-16.15 Irena Radzewicz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Przekształcenie wnętrz oraz brył kościołów na cerkwie prawosławne w II połowie XIX w. na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
16.15-16.30 Alicja Saar-Kozłowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Niszczenie wizerunku stolicy jako symbolu tożsamości narodowej na przykładzie Warszawy
16.30 – 16.45 Dorota Jędruch, Uniwersytet Jagielloński, Instytutu Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Uśmiercanie architektury modernistycznej – wizualna i językowa figura śmierci budynku
17.00-17.45 DYSKUSJA
19.00 Bernward – wręczenie nagród Szczęsnego Dettloffa i Jerzego Łozińskiego, spotkanie towarzyskie

PIĄTEK, 24 listopada
9.00 Spotkanie z zabytkami kościoła św. Jakuba. Oprowadza Elżbieta Pilecka

Centrum Sztuki Współczesnej, Sala Kinowa
10.15-10.30 Michał Janocha, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales w Komisji Speculum Bizantinum, „Czyj jest ten obraz i napis?” – fundamenty teologiczne obrazu i ich recepcja na Wschodzie i Zachodzie
10.30-10.45 Dorota Kownacka-Rogulska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ikonoklazm mieszczański – zmiana estetycznego zaszeregowania
10.45-11.15 Dyskusja i przerwa kawowa
11.15-11.30 Elżbieta Kal Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Instytut Historii
Zawłaszczenie – odrzucenie – mitologizacja i nowy ikonoklazm? Ekspresjoniści a sztuka zdegenerowana (wybrane problemy) Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy
11.30-11.45 Jakub Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Furia i zamysł. O motywacjach i kryteriach oceny prawdziwych oraz fikcyjnych aktów ikonoklastycznych na łamach polskiej prasy w latach ok. 1861-1914
11.45-12.00 Łukasz Rozmarynowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki, Ikonoklastyczne deracjonalizacje w sztuce polskiej lat siedemdziesiątych XX wieku
12.00-12.15 Elżbieta Błotnicka-Mazur, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dezintegracja jako kreacja. Refleksy zmienne Adama Marczyńskiego w Osiekach (1970)
12.15-12.45 Dyskusja i przerwa kawowa
12.45-13.00 Iwona Grodź, Portret czy jego rewers? Kilka uwag na temat filmu „Portret kobiety w ogniu” (2019), reż. Céline Sciamma
13.00-13.15 Magdalena Horowus-Czajka, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Kulturą, Dewastacja jako metoda twórcza – przypadki Józefa Hałasa i Iwony Zając
13.15-14.45 Dyskusja i przerwa obiadowa
14.45-15.00 Bartosz Rogala, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uciszanie murów. Publiczne debaty na przykładach writingu, graffiti oraz murali.
15.00-15.15 Ewa Rybałt, Lviv Educational Platform, Ukraina, Leninopad wobec geopoetyki ukraińskości
15.15-15.30 Joanna Stacewicz-Podlipska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, „Portrety muszą być podobne”. Molierowski Don Juan w socjalistycznej Warszawie
15.30-15.45 Agata Stankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej, Ikonoklazm: pomiędzy paradoksem a gestem (na wybranych przykładach sztuki i literatury)
15.45-16.00 Danuta Szewczyk-Prokurat, Muzeum Narodowe w Lublinie, Dział Sztuki,
Ikonoklazm polityczny 1938 roku a kolekcja ikon w Muzeum Narodowym w Lublinie
16.00-16.15 Kinga Blaschke, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Ikonoklazm po BLM i jego europejska recepcja
16.15-16.30 Tomasz de Rosset, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Sztuka niewizualna (niewidzialna/niewidoczna)
16.30 Podsumowanie obrad i ich zakończenie

W imieniu Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki prof. dr hab. Anny S. Czyż zapraszamy na pierwsze spotkanie Akademii Fukierowskiej, które odbędzie się
w dniu 11 X 2023 r., o godz. 17.00
Głównym celem Akademii jest integracja środowiska twórczego i opiniodawczego wokół idei reprezentowanych przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, ale również wskazanie rekomendacji na potrzeby planowanego Muzeum Fukierowskiego SHS, a także popularyzacja wiedzy z zakresu dawnej i współczesnej sztuki i kultury. Akademia Fukierowska, której chcemy nadać charakter programotwórczy, pracuje metodą pro publico bono, która opiera się na pracy twórczej dla dobra wspólnego; pracy wykonywanej z pobudek społecznych. Zakłada ona współpracę między sobą oraz lokalnymi społecznościami, sąsiedztwem, instytucjami najbliższego otoczenia, które wspólnie wyrażają również genius loci miejsca, jakim jest obszar Starego Miasta w Warszawie, poszukując wspomnianego ducha nie tylko w krajobrazie architektoniczno-urbanistycznym, czy – co najważniejsze – kulturowym, rozumianym jako interpretacje spuścizny i postawy wobec zachowanego dziedzictwa materialnego i niematerialnego tego szczególnego obszaru miasta.
Akademia Fukierowska swoje działania w początkowym okresie koncentrować będzie wokół comiesięcznych spotkań, odbywających się w sali Kominkowej w kamienicy Fukierowskiej. W trakcie otwartych spotkań prezentowane będą (w formie wykładu popularno-naukowego, prelekcji, czy wydarzeń artystycznych) różne aktywności wyrażające wartości, idee i treści, które składają się na program naukowy i edukacyjny planowanego Muzeum. Założeniem otwartej debaty programowej jest jak najszersza współpraca ze środowiskami zawodowymi muzealników, ekspertami różnych dyscyplin
wiedzy, organizatorami, praktykami zarządzania instytucjami kultury, przedstawicielami władz administracji publicznej oraz przedstawicielami organizacji reprezentujących obywatelską opinię publiczną. Jednocześnie obok tego programowego cyklu rozpoczynamy także serię wykładów popularyzatorskich otwartych dla wszystkich chętnych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży licealnej.

Oddział Warszawski SHS informuje, że we współpracy z Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej zamierza rozpocząć wieloletni cykl konferencji pn. Klasyczność w sztuce, który będzie poświęcony przede wszystkim temu co w istocie w sztuce oznacza posiadanie cech klasycznych i/lub bycie klasycznym. Innym zagadnieniem jest recepcja klasyczności we współczesnym świecie. Pierwsza konferencja planowana jest wiosną 2024 roku i będzie stanowiła multidyscyplinarne wprowadzenie do całego cyklu, w którym poruszone zostaną kwestie klasyki nie tylko w sztukach plastycznych czy architekturze, ale także filozofii, muzyce i teatrze. Zainteresowanych udziałem prosimy o nadsyłanie propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków) w terminie do 29 lutego 2024 na adres mailowy biura Oddziału Warszawskiego SHS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, dane adresowe: e-mail, adres korespondencyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. O dalszych szczegółach związanych z sesją poinformujemy w marcu 2024 r.