Komunikat Górnośląskiego Oddziału SHS Maj 2023

Wszytkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie naszej sesji naukowej serdecznie dziękujemy! Cieszymy się, że temat obrad Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego wywołał szeroki oddźwięk – duża frekwencja, ciekawa i żywa dyskusja, liczne rozmowy kuluarowe, inspirująca wycieczka zabytkoznawcza. Teraz czas mozolnej pracy nad redakcją materiałów pokonferencyjnych, tak by jak najszybciej mogły ujrzeź światło dzienne w postaci kolejnego, ważnego tomu naszych naukowych rozważań.

SPOTKANIE NAUKOWE:

- Koleżanki i Koledzy zapraszamy na spotkanie naukowe do Bielska-Białej:
19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) godzina 12.00, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Zamek Książąt Sułkowskich, ul. Wzgórze 16.
Z założeniami wystawy: Sztuka wzajemnych inspiracji. Literatura – książka – plastyka, zapozna nas jej kuratorka Kinga Kawczak.

- Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (adres, telefon kontaktowy, e-mail) oraz dorobku naukowego.

- Przed nami lato – życzymy udanych urlopów i wspaniałego wypoczynku, a po wakacjach zapraszamy do dalszej współpracy. Zachęcamy wszystkich członków naszego Oddziału do zgłaszania interesujących tematów do wygłoszenia lub zreferowania na naszych spotkaniach.