Dziedzictwo Osady Świętego Gotarda w Poznaniu

 TUP 24.04.2023 wyklad

Osada świętego Gotarda w Poznaniu to jedno z najbardziej tajemniczych, a zarazem  istotnych miejsc dla dziejów Poznania. Osada handlowa założona w XII przy kościele św. Gotarda – protoplasta dzisiejszych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Miejsce narodzin lokacyjnego miasta Poznania od chwili osadzenia tam dominikanów w 1244 rok.

Ośrodek życia społecznego skupionego w Bractwie Różańcowym. Miejsce osiedlenia Żydów.
Obszar istotnych przemian przestrzennych i społecznych w XIX wieku.

To tylko niektóre z wielu elementów niezwykłych dziejów tego terenu współczesnego Poznania, położonego między ulicami: Żydowską, Wielką, Garbarami, Stawną i Wroniecką.

W  niezwykłe dzieje tego miejsca, gdzie nakłada się wiele warstw urbanistycznych i architektonicznych, społecznych i kulturowych, wprowadzi Andrzej Billert redaktor wydanej przez Wydawnictwo Miejskie Posnania publikacji „Osada Świętego Gotarda w Poznaniu: historia i dziedzictwo”, która podczas tegorocznych Poznańskich Targów Książki otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla Najlepszej Książki Popularnonaukowej, oraz Dorota Matyaszczyk, autorka pięciu zamieszczonych tam artykułów pokazujących niezwykle interesujące dzieje społeczne i architektoniczne tego terenu.

Prelegenci

Dorota Matyaszczyk – socjolog, historyk sztuki, była wieloletnia dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i  Dokumentacji Zabytków, a  także poznańskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa,  autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki zabytków Poznania i  Wielkopolski (ostatnio szczególnie dotyczących klasztorów), Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu, Sekretarz Komisji Historii Sztuki PTPN.

Andrzej Billert – inżynier, przewodniczący powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania Zespołu ds. obszaru dawnej osady św. Gotarda, pomysłodawca publikacji o Osadzie Świętego Gotarda, Wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu, członek TUP, członek Wydziału Nauk o Sztuce PTPN, członek Komisja Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury PAN Oddział w Poznaniu.