Skład Zarządu Oddziału 2018–2021

Prezes kol. Lech Karwowski
Zastępca Prezesa kol. Dariusz Kacprzak
Sekretarz kol. Ewa Gwiazdowska
Skarbnik kol. Małgorzata Gwiazdowska

Członkowie:

kol. Michał Dębowski

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału 2018–2021

Przewodnicząca kol. Bogdana Kozińska

Członkowie:

kol. Olga Ewa Kulesza-Szerniewicz
kol. Maciej Słomiński

Skład Zarządu Oddziału 2015–2018

Prezes kol Lech Karwowski
Zastępca Prezesa kol. Bogdana Kozińska,
Sekretarz kol. Ewa Gwiazdowska
Skarbnik kol. Michał Dębowski

Członkowie:

kol. Maciej Słomiński
kol. Dariusz Kacprzak

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału 2015–2018

Przewodnicząca kol. Małgorzata Gwiazdowska

Członkowie:

kol. Anna Musiał- Gąsiorowska
kol. Barbara Ochendowska-Grzelak

 

Skład Zarządu Oddziału 2012–2015

Prezes mgr Lech Karwowski
Zastępca Prezesa dr Barbara Ochędowska-Grzelak
Sekretarz dr Ewa Gwiazdowska
Skarbnik mgr Michał Dębowski

Członkowie:

mgr Maciej Słomiński
dr Dariusz Kacprzak

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału 2012–2015

Przewodniczący mgr Małgorzata Gwiazdowska

Członkowie:

dr Bogdana Kozińska
mgr Anna Musiał-Gąsiorowska