Skład Zarządu Oddziału 2021–2024

Prezes: dr Dariusz Kacprzak
Wiceprezes: mgr Lech Karwowski
Skarbnik: mgr Maciej Słomiński
Sekretarz: dr Małgorzata Gwiazdowska.

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału 2021–2024

Przewodnicząca Bogdana Kozińska

Członkowie:

Ewa Kulesza Szerniewicz
Dorota Ułanek

Skład Zarządu Oddziału 2018–2021

Prezes kol. Lech Karwowski
Zastępca Prezesa kol. Dariusz Kacprzak
Sekretarz kol. Ewa Gwiazdowska
Skarbnik kol. Małgorzata Gwiazdowska

Członkowie:

Michał Dębowski

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału 2018–2021

Przewodnicząca Bogdana Kozińska

Członkowie:

Olga Ewa Kulesza-Szerniewicz
Maciej Słomiński

Skład Zarządu Oddziału 2015–2018

Prezes kol Lech Karwowski
Zastępca Prezesa kol. Bogdana Kozińska,
Sekretarz kol. Ewa Gwiazdowska
Skarbnik kol. Michał Dębowski

Członkowie:

Maciej Słomiński
Dariusz Kacprzak

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału 2015–2018

Przewodnicząca Małgorzata Gwiazdowska

Członkowie:

Anna Musiał- Gąsiorowska
Barbara Ochendowska-Grzelak

 

Skład Zarządu Oddziału 2012–2015

Prezes mgr Lech Karwowski
Zastępca Prezesa dr Barbara Ochędowska-Grzelak
Sekretarz dr Ewa Gwiazdowska
Skarbnik mgr Michał Dębowski

Członkowie:

mgr Maciej Słomiński
dr Dariusz Kacprzak

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału 2012–2015

Przewodnicząca mgr Małgorzata Gwiazdowska

Członkowie:

dr Bogdana Kozińska
mgr Anna Musiał-Gąsiorowska