Finanse

Składki członkowskie

- 8 zł. miesięcznie;
- 5 zł. miesięcznie emeryci

prosimy wpłacać na nasze konto:

Nr rachunku: 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

BPN Paribas Bank Polska S. A. , Oddział Szczecin
Al. Jana Pawła II ¾, 70-413 Szczecin