Finanse

Składki członkowskie

- 8 zł. miesięcznie;
- 5 zł. miesięcznie emeryci

prosimy wpłacać na nasze konto:

Konto nr 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)