Członkowie

Członkowie aktualni Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (stan na 30.10.2015)

Aberbuch Ewa
Adamczyk, Ewa Maria
Bartosz Dorota
Całus Iwona
Dębowski Michał
Frankowska-Makała Monika
Gałczyńska Cecylia
Gałczyński Julian
Glińska Maria członek honorowy 2006
Gwiazdowska Ewa
Gwiazdowska Małgorzata
Hilton Alison
Jakóbik Małgorzata
Kacprzak Dariusz
Kalita-Skwirzyńska Kazimiera
Kamińska Agata
Karwowski Lech
Kochanowska Janina
Kotla Ryszard
Kozakowska Joanna
Kozińska Bogdana
Kulesza-Szerniewicz Olga
Lewoc Magdalena
Lipsmeyer Elisabeth
Mazur Jan ks.
Majewski Marcin
Makała Rafał
Milewska Krystyna
Modelska Teresa
Musiał-Gąsiorowska Anna
Nekanda-Trepka Janusz
Ober Marek
Ochendowska-Grzelak Barbara
Opęchowski Mirosław
Płoszczyńska Małgorzata
Poradzisz Katarzyna
Rogosz Ryszard
Rutyna, Halina
Rypniewska, Krystyna
Sandach Iwona
Słomiński Maciej
Sowa Andrzej ks.
Stanecka Ewa
Turek-Kwiatkowska Lucyna członek honorowy 2011
Ułanek, Dorota Krystyna
Walkiewicz Małgorzata
Whelan Agnieszka
Ziarkiewicz Ryszard