Członkowie Honorowi

Maria Glińskaczłonek honorowy od 2006 roku.

Historyk sztuki, ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1969, od 1952 r. czynna w Szczecinie, w latach 1952-1955 pracowała w Muzeum Pomorza Zachodniego, w latach 1969-1972 w Biurze Wystaw Artystycznych, w latach 1974-1980 w Liceum Plastycznym. W okresie 1978-1991 jako starszy wykładowca czynna była na Politechnice Szczecińskiej prowadząc Międzywydziałowe Studium Wybrane zagadnienia kultury współczesnej, a na Wydz. Architektury i Budownictwa wykładając historię malarstwa i rzeźby. Specjalizuje się w badaniach rzeźby pomorskiej i jest autorką licznych publikacji z tego zakresu oraz redaktorem większości wydawnictw Oddziału Szczecińskiego SHS. Bierze czynny udział w pracach SHS, w latach 1975-1979 była prezesem Szczecińskiej Sekcji SHS, od 1991 do 2006 była prezesem Oddziału Szczecińskiego SHS. W 1990 otrzymała Nagrodę Wojewody Szczecińskiego „W dziedzinie upowszechniania kultury”

 

Zofia Krzymuska-Fafius - członek honorowy od 1989 roku.

Historyk sztuki, studiowała na Uniwersytecie w Wiedniu i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1938-1947). W latach 1945-1948 pracowała jako referent w Urzędzie Konserwatora Zabytków na Województwo Poznańskie i Ziemię Lubuską, od 1948 była zastępcą, a od 1950 Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na Województwo Szczecińskie, współkierowała pracami wykopaliskowymi na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, od 1952 do 1977 pracowała na stanowisku kustosza w Muzeum Pomorza Zachodniego, (od 1970 przemianowanym na Muzeum Narodowe w Szczecinie) kierując Działem Sztuki. W latach 1950-1960 prowadziła lekcje o sztuce w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Jest autorką ponad 90 publikacji naukowych. Wyróżniona licznymi odznaczeniami i nagrodami państwowymi i regionalnymi, a w 2011 roku Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

 

Lucyna Turek-Kwiatkowska - członek honorowy od 2011 roku.

Profesor dr hab., historyk. Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w 1951 r., profesor zwyczajny od 1993 r. Pracę zawodową rozpoczęła w Archiwum Państwowym w Szczecinie, z którym związana była od 1953 do 1973, (dyrektor w latach 1969-1975). Od 1973 pracowała w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, przekształconej w 1985 r. w Uniwersytet Szczeciński: w latach 1974-1995 jako kierownik Zakładu Historii Nowożytnej, w latach 1984-1987 jako prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w historii Pomorza Zachodniego podejmując się prac w zakresie świadomości historycznej, kultury i społeczeństwa i regionu pogranicza w aspekcie historycznym. Autorka 14 książek.

Profesor Lucyna Turek Kwiatkowska jako wieloletni dydaktyk, nauczyciel przyszłych pedagogów, wykładowca uniwersytecki, pasjonująca się pomorską regionalistyką, stała się wychowawczynią wielu roczników studentów, którym wpajała nie tylko podręcznikową wiedzę, ale też poczucie przynależności regionalnej i świadomości kulturowej oraz budziła zainteresowania wiążące się z ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

Krystyna Kroman z domu Zientalska - członek honorowy od 2011 roku.

(ur. 1929 w Chełmie Lubelskim, zm. 2012 w Szczecinie), historyk sztuki, jest pionierką Szczecina, do którego przybyła już  w 1946 r. Studia w zakresie historii sztuki odbyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc dyplomu w 1956 roku. Większość swego życia zawodowego związała z Przedsiębiorstwem Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Szczecinie, gdzie pracowała w latach 1956-1963 i 1975-1990 kierując Pracownią Dokumentacji Naukowo-Historycznej i realizując liczne opracowania pomorskich zabytków architektury, zespołów miejskich, katalogów, prowadząc nadzory konserwatorskie oraz koordynując prace współpracowników. W latach 1973-1975 uczestniczyła w Studium Podyplomowym Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, co zaowocowało podczas prac nad studiami urbanistycznymi zabytkowych miast i miasteczek realizowanymi na obszarze woj. szczecińskiego, koszalińskiego i gorzowskiego. Jednocześnie angażowała się w innych pracach z analogicznych dziedzin: w latach 1960-1967 i 1972-74 nauczała wiedzy o sztuce w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, w latach 1965-1972 pracowała u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, następnie do 1975 r. w Instytucie Turystyki, a w latach 1989-1995 w Biurze Dokumentacji Zabytków. Krystyna Kroman jest autorką publikacji z dziedziny zabytkowej architektury oraz haseł encyklopedycznych o zabytkach Pomorza Zachodniego i działalności konserwatorskiej. W 2011 roku otrzymała tytuł członka honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

Jadwiga Oczkowska-Najdowa 1927 – 2010
 
Urodziła się 15.08.1927 r. w Łodzi. Na Uniwersytecie Łódzkim ukończyła studia historii sztuki (była m.in. studentką prof. Jana Białostockiego) i z dyplomem magistra podjęła pracę w tamtejszym Muzeum Sztuki. Po kilku miesiącach ówczesna dyrektor Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, Natalia Pacanowska, wywodząca się z Łodzi, nakłoniła mgr Oczkowską do przyjazdu do Szczecina, gdzie została bodaj piątym historykiem sztuki pracującym na Pomorzu Zachodnim; rozpoczęła pracę od 1 listopada 1952 r.. Głównym jej zainteresowaniem była sztuka współczesna. Praca była pionierska, pole do popisu ogromne, jej zadaniem było tworzenie nieistniejącego działu sztuki polskiej. Zaczątkiem była kolekcja depozytów z Muzeum Narodowego w Warszawie, chodziło o pokazanie sztuki polskiej XIX i XX wieku na Ziemiach Odzyskanych. Stale poszukiwała kolejnych wartościowych rzeźb i obrazów.

Mgr Jadwiga Najdowa przez 45 lat swej pracy w muzeum szczecińskim, które zyskało od 1970 roku status Muzeum Narodowego, była kierownikiem Oddziału Sztuki Współczesnej, jego twórcą i autorem. W tworzonej kolekcji kładła szczególny nacisk na prezentowanie młodego wówczas środowiska plastyków szczecińskich, kupowała dzieła i organizowała wystawy zbiorowe i indywidualne. Również przedmiotem jej zainteresowań było środowisko pomorskich artystów działających tu przed 1939 r. Szczególnie zabiegała o dzieła o tematyce marynistycznej, związane z położeniem regionu.  Utrzymywała przyjaźnie z artystami, odwiedzała pracownie w różnych ośrodkach, przez publikacje promowała i popularyzowała ich  poglądy, dokształcając się  stale w zakresie filozofii i krytyki sztuki.

Odkąd Szczecin zaczął gościć Festiwale Polskiego Malarstwa Współczesnego na zmianę z Biennale Sztuki Krajów Demokracji Ludowych, uczestniczyła w jury Festiwalu, a następnie z tych wystaw wybierała do szczecińskiej kolekcji dzieła. Była autorką wielu wystaw w Polsce i za granicą, szczególnie w Niemczech i w Skandynawii (Berlin, Lubeka, Rostock, Skagen, Stockton). W latach 1956-1975 nauczała przedmiotu „Wiedza o sztuce” w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Oddana była pracy bez reszty, w dziedzinie sztuki współczesnej miała niepodważalny autorytet. Była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, na sesjach naukowych referowała problemy artystyczne współczesności.
Została odznaczona m.in. Gryfem Pomorskim (1965), Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego (1966), Medalem XXX-lecia PRL (1974), Złotym Krzyżem Zasługi (1977), Zasłużony Działacz Kultury (1976), wojewódzką nagrodą w dziedzinie kultury (1978),  Mgr Jadwiga Oczkowska-Najdowa zmarła w Szczecinie 12 (?) 02.2010 roku.

 

PUBLIKACJE:

Z dziejów polskiego malarstwa marynistycznego. Wacław Żaboklicki, cz. I, MPZ t. 3 1957, s. 253-264; cz. II, MPZ, t. 5 1959, s. 419-446
Szczecińska plastyka w latach 1945-1960, Poznań 1962, 162 s.
Ze studiów nad twórczością Aleksandra Władysława Maleckiego. Zbiór rysunków i szkiców z Muzeum Pomorza Zachodniego, MZP t. 10 1964 (1965), s. 389-408.
Plastyka szczecińska, w: Pomorze Szczecińskie 1945 – 1965, pod red. E. Dobrzyckiego, H. Lesińskiego i Z. Łaskiego, Poznań 1967, s. 671-678
25 Jahre bildene Kunst in Szczecin, w: Szczeciner bildene Kunst und Architektur, Sonder-Ausstellung anlässlich der Kulturtage der Wojewodschaft Szczecin in Rostock, Kunsthalle Rostock 1970, s. 9-77
Współczesne malarstwo krajów socjalistycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 1971
współautor E. Olejnik, Temat marynistyczny w zbiorach polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Katalog wystawy, Szczecin 1971
Meeresthema in der polnischen Graphik der Gegenwart, Katalog der Ausstellung des National-Museums Szczecin in Kunsthalle Rostock, Rostock 1972, 44 s.
Plastyka w Szczecinie: twórcze zainteresowanie, inspiracje, w: W tyglu nowej kultury, pod red. M. Czarnieckiego, Warszawa 1976, s. 82-89.
Andrzej Żywicki 1928-1970. Katalog twórczości, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 1977.
Thema: Mensch und Meer in der polnischen Grafik der Gegenwart, National Museum Szczecin,  Berlin: Polnische Informations- und Kulturzentrum 1977
Moderne Polsk Kunst fra Ostersokysten, Sponsored af Det Polske Ministerium for Kultur og Kunst Ministeriat for Kulturelle Aliggender, Axel Lind Kulturfonden, Grenen Museet presenteren samarbejde med National Museet Szczecin, Skagen 1978, 54 s.
Polnische Malerei und Graphik in den Jahren 1918-1939. Polskie malarstwo i grafika w latach 1918-1939, Katalog Muzeum Narodowe Szczecin, Kunsthalle Rostock 1978, 150 s. (opr. Horst Zimmermann)
Ziemowit Szuman 1901-1976,  Katalog wystawy. Oprac. wstęp i katalog Szczecin 1979,
Neue polnische Kunst von der Ostseeküste aus dem Muzeum Narodowe Szczecin, Lübeck Museum für Kunst und Kulturgeschichte 1979, 40 s.
Laureaci Grand Prix Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin, Muzeum Narodowe 1980
Plastyka szczecińska 1945-1980. Wystawa dla uczczenia XXXV-lecia Muzeum Narodowego w Szczecinie, Galeria Sztuki Współczesnej, katalog wystawy, Szczecin 1980
Kameralna polska rzeźba współczesna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, katalog wystawy w Stargardzie, Stargard 1981
Grupa Brama: Oleg Bałakirew, Ryszard Kiełtyka, W. Stanisławczyk, R. Tokarczyk, Szczecin Muzeum Narodowe 1981
100 dzieł z X Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin Biuro Wystaw Artystycznych Muzeum Narodowe w Szczecinie 1982
 współautor M. Nyczka Zbiorowy katalog twórczości w grafice, Muzeum Narodowe Szczecin 1982
O muzyczności w portrecie Henryka Opieńskiego (w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie), MPZ, t. 28 1982 (1986), s. 277-288;
O obiektach kameralnej rzeźby polskiej z lat 1900-1930 w szczecińskim Muzeum Narodowym, MZP t. 30 1984 (1986), s. 201-217
O portretach Heleny Massalskiej de Ligne Wincentowej Potockiej. W związku z pastelem sygnowanym Fr. A. Tischbein w zbiorach Muzeum, MPZ, r. 31 1985 (1989), s. 377-390. 
Szczecińskie muzea w latach 1945-1948, w: Pionierskie lata kultury szczecińskiej, red. K. Kozłowski, Szczecin 1986, s. 163-170
Pionierskie lata szczecińskiej plastyki, w: Pionierskie lata kultury szczecińskiej. Materiały sesji STK 1985, red. K. Kozłowski, Szczecin 1986, s. 91-102
Kolekcja sztuki współczesnej krajów socjalistycznych w Muzeum Narodowym w Szczecinie, MZP t. 32 1986 (1990), s. 535-552.
O młodzieńczej kompozycji Wacława Borowskiego w zbiorach szczecińskiego Muzeum Narodowego, MPZ, t. 34 1988 (1992), s. 165-173;
Julo Levin i jego szczecińskie akwarele, MZP t. 35/36 1989/1990 (1993), s. 319-330
Szczecińska sztuka współczesna, "Grupa Sopocka" z perspektywy czterdziestu lat, MZP t. 38 1992 (1994), s. 435-458
współautor L. Kozłowska, Szczecińska sztuka współczesna 1945-1993, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Galeria Sztuki Współczesnej, Szczecin 1993, 151 s.
Początki życia plastycznego w powojennym Szczecinie, w: Szczecin na przestrzeni wieków, pod red. E. Włodarczyka, Szczecin 1995, s. 120-126.
Sztuka na Pomorzu Zachodnim po roku 1945, Zamek Książąt Pomorskich, kurator W. Kazimierczak, red. katalogu B. Twardochleb, Szczecin 1995.
Echa Bauhausu w Szczecinie, w: Kultura i sztuka Szczecina w latach 1800-1945, Szczecin 1999, s. 203-207.
Julo Levin. Życie i twórczość, Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich 2001, 51 s. (z cyklu monografii ARS POMERANIAE towarzyszących wystawom czasowym organizowanym na Zamku Książąt Pomorskich)

Niniejszym Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Szczecinie pragnie uczcić i upamiętnić postać naszej Koleżanki Pani Jadwigi Oczkowskiej–Najdowej przy okazji wystawy zorganizowanej w ramach obchodów stulecia Muzeum w Szczecinie. Zorganizowanie tej wystawy było możliwe także dzięki dziełom sztuki polskiej przez Nią gromadzonym.